Tiet
2 minuutteja luettu

170 miljoonan euron tietyöhanke vt 4:llä Oulun ja Kemin välillä valmistuu

3/11/2021, 09:31
170 miljoonan euron tietyöhanke vt 4:llä Oulun ja Kemin välillä valmistuu
Valtatie 4:n parannustyöt Oulu-Kemi-välillä on saatu valmiiksi. Kuva: Väylävirasto.
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Parannustyöt valtatie 4:n Oulun ja Kemin välisellä osalla Perämeren pohjukassa on saatu valmiiksi. Hankkeen rakennustyöt alkoivat vuonna 2017 ja nyt ne ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti vuoden 2021 aikana. Kaikkiaan 11 eri urakkaa käsittäneen hankkeen viimeisinä rakennusurakoina valmistuivat Pohjois-Iin ja Olhavan välinen ohituskaistaurakka sekä Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien parantamisurakka lokakuun lopussa.

– ­Monivuotinen hanke saadaan rakennustöiden puolesta päätökseen ja tienkäyttäjät pääsevät nauttimaan parannetun tien hyödyistä, Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä iloitsee.

Hankekokonaisuus on kokonaisuudessaan noin 170 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 143 miljoonaa euroa. Työrupeamalla on ollut merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen.

– Tämän kokoluokan hankkeella on myös merkittävät työllistämisvaikutukset. Kokonaisuudessaan hanke on työllistänyt toteutusvaiheessa noin 750 henkilötyövuoden verran. Suurin osa työntekijöistä on ollut hankealueen läheltä, Päkkilä tiivistää.

Hankkeeseen on sisältynyt muun muassa 50 uutta tai uusittua siltaa ja lisäksi 45 siltaa on levennetty tai korjattu. Uusia ohituskaistoja on rakennettu 15 kappaletta ja 10 eritasoliittymää on joko rakennettu tai parannettu.

– Urakat ovat sijoittuneet pitkälle matkalle, eteläisimmän ja pohjoisimman kohteen välinen etäisyys on yli 100 kilometriä, josta rakennustöitä on ollut noin 75 kilometrin matkalla. Urakoiden porrastuksella ja vaiheistuksella on pyritty vähentämään liikennehäiriöitä, Päkkilä sanoo.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko yhteysvälillä. Oulun kohdan ruuhkia on vähennetty muun muassa moottoritien kolmansilla kaistoilla ja eritasoliittymien ramppien parantamisilla. Lisäksi on parannettu joukkoliikenteen olosuhteita uusilla pysäkkijärjestelyillä ja parannettu melunsuojausta.

Vt 4 Oulu–Kemi-hankkeen rakennustyöt tulevat nyt päätökseen. Yhteysvälillä työt jatkuvat kuitenkin Simon kohdalla, jossa erillisessä hankkeessa parannetaan Simon kohdan liittymiä lähivuosien aikana.

#kemi #oulu #valtatie 4
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0