Energia
2 minuutteja luettu

Kohti hiilineutraalia Kainuuta ja Suomea - Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti 2021

2/06/2022, 10:57
Kohti hiilineutraalia Kainuuta ja Suomea - Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti 2021
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Loiste-yhtiöiden tavoitteena on uudistaa Kainuun ja sen lähialueiden energiainfraa niin, että alueesta tulee hiilineutraali. Tämä tapahtuu erilaisten uusiutuvan energian hankkeiden avulla.

Vastuulliseen toimintaan kuuluu suorien ja epäsuorien yhteiskuntavaikutusten huomioiminen.

”Vastuullisuustyö on ollut läsnä toiminnassamme yhtiömme perustamisesta lähtien. Uuden vastuullisuusraportointimallin myötä työ tulee läpinäkyvämmäksi myös yhtiön ulkopuolisille sidosryhmille”, kertoo Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko tiedotteessa.

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vastuullisuusohjelman pohjalta ja kansainvälistä GRESB-vastuullisuusmittaristoa hyödyntäen koottu raportti esittelee toiminnan peruslähtökohdat ja kertoo, millaisia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnasta aiheutuu.

Tavoitteena hiilineutraali Suomi 2035

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Loisteeseen kuuluvan sähkönsiirtoyhtiö Kajaven verkkoon kytkettiin vuonna 2021 neljä uutta tuulivoimapuistoa, minkä seurauksena Kajaani ja Pyhäntä nousivat tuulivoimatilastoissa maamme viiden suurimman paikkakunnan joukkoon. Vuoden 2021 lopussa Kajaven verkkoon oli kytkeytynyt yhteensä noin 200 MW tuulivoimatehoa, jonka avulla voidaan tuottaa noin 1,3 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

Loiste-yhtiöt käynnisti Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen vuonna 2021 yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Samalla alkoi myös Loisteen Kaukolämmön tuotannon tiekartta 2030 -hankkeen suunnittelu. Molempien hankkeiden tavoitteena on vauhdittaa Kajaanin kaukolämmön tuotannon siirtymää kohti vähähiilisyyttä sekä luoda pohjaa uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Energiainfrayhtiöillä on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Tänä vuonna vastuullisuustoiminnassamme korostuu vihreän kaukolämmöntuotannon käynnistäminen sekä uusiutuvan energian tuotannon tukeminen. Tulevaisuudessa korostuu koko energian jakelun toimitusketju: keskitytään entistä tiiviimmin koko prosessin vastuulliseen ja tehokkaaseen kehittämiseen aina vastuullisesta tuotannosta energiatehokkaaseen loppukäyttöön.”

Vastuullista yhteistyökumppanuutta

Loisteen liiketoimintamalli tukeutuu vahvasti yhteistyökumppanuuksiin, ja tilaajaorganisaationa yhtiön sosiaalinen vastuu koskeekin oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä.

”Tärkeintä kumppanien kanssa toimimisessa on tiedonjako ja yhteinen ymmärrys vastuullisuudesta. Olemme asettaneet myös kumppaneillemme vastuullisuuden osalta tavoitteita, joita valvomme yhteisissä ohjauskokouksissa. Vastuullisuustyön toteutumisessa keskeisintä on yhteistyö ja valvonta. Jos lupauksia ei pidetä, työ on mennyt hukkaan”, Reino Huusko kertoo.

#loiste #loiste-yhtiöiden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0