Energia
1 min luettu

AFRY arvioi kahden merituulivoimahankkeen ympäristövaikutukset Ahvenanmaalla

13/01/2023, 12:33
AFRY arvioi kahden merituulivoimahankkeen ympäristövaikutukset Ahvenanmaalla
Kuva: Shaun Dakin
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Vindpark Noatun Nord -hanke sijoittuu Ahvenanmaan pohjoisosaan, ja sen arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on toteutuessaan noin 19,5 TWh. Noatun Åland Nord -hankkeen tuuliturbiinien määrä on noin 340 turbiinia. Ahvenanmaan eteläpuolelle sijoittuvan Vindpark Noatun Syd -hankkeen arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on toteutuessaan noin 20 TWh, ja se käsittäisi noin 310 tuuliturbiinia.

”AFRYn ja sen projektitiimin kokemus merituulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista Suomessa ja Ruotsissa, YVA-menettelyistä Ahvenanmaalla sekä kielitaito vakuuttivat meidät, kun kilpailutimme YVA-konsultit”, toteaa OX2:n Ahvenanmaan toiminnoista vastaava johtaja Anders Wiklund.

Noatun Nord- ja Noatun Syd -hankkeissa AFRYn YVA-projektipäällikkönä toimivan Thomas Bonnin mukaan tämän mittakaavan mukaisia YVA-menettelyitä ei Ahvenanmaalla ole toteutettu aiemmin.

Eri hankkeita käynnissä

”Hyödynnämme muun muassa hankekehityksessä pidemmällä olevien OX2:n Hallan ja Laineen sekä Auroran YVA-menettelyiden menetelmiä ja kokemuksia, millä varmistamme oleellisten ympäristövaikutusten laadukkaan arvioinnin ja huomioon ottamisen hankkeiden suunnittelussa. Tämä edistää myös Ahvenanmaan YVA- ja lupaviranomaisten luottamusta hankkeita kohtaan”, hän sanoo.

Ahvenanmaan YVA-menettelyt on arvioitu saatavan päätökseen elokuussa 2024.

AFRY on toteuttanut tai toteuttaa parhaillaan YVA-menettelyt suuren kokoluokan merituulivoimahankkeisiin Suomessa muun muassa Suurhiekan merituulipuistolle, Tahkoluodon merituulipuistolle ja sen laajennukselle, Halla- ja Laine-hankkeille sekä Korsnäsin merituulipuistolle. Ruotsissa AFRY toteuttaa muun muassa merituulipuistohankkeiden Auroran ja Neptunuksen YVA-menettelyt.

#afry #ox2
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0