Energia
2 minuutteja luettu

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ilmastopäästöt vähenivät

3/04/2023, 04:10
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ilmastopäästöt vähenivät
Entinen kaatopaikka-alue on nykyisin Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Alueella sijaitsee muun muassa biokaasulaitos, joka hyödyntää kaatopaikkakaasua sähkön ja lämmön tuotannossa.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Vähennystä lähes 30 prosenttia – kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä.

Vaikka pääkaupunkiseudulla syntyvä sekajäte ohjataan nykyisin jätevoimalaan poltettavaksi, Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikkatoiminnasta syntyy yhä ilmastopäästöjä.

Päästöt kuitenkin vähenivät huomattavasti viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että kaatopaikkakaasua syntyy aikaisempaa vähemmän ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää kaasun tehokkaasti talteen ja hyödyntää energiana.

Entinen kaatopaikka-alue on nykyisin Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Alueella sijaitsee muun muassa biokaasulaitos, joka hyödyntää kaatopaikkakaasua sähkön ja lämmön tuotannossa.

HSY:n toiminnan kokonaisilmastopäästöt laskivat 8 prosenttia

HSY:n toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt laskivat kokonaisuudessaan kahdeksan prosenttia vuonna 2022 edellisvuodesta ja olivat 98 000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna. Kasvihuonekaasupäästöt pienenivät muun muassa kaatopaikkatoiminnassa, kompostoinnissa sekä omissa ja ulkoisissa kuljetustehtävissä. Sen sijaan lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat päästöt lisääntyivät vuoteen 2021 verrattuna.

– Kaatopaikan hajapäästöjen väheneminen on ollut isoin tekijä HSY:n ilmastovaikutusten pienentymisessä viime vuosina. Olemme saaneet hyvin kerättyä kaasua hyödynnettäväksi energiana, paikantaneet vuotokohtia ja rakentaneet uutta pintarakennetta kaatopaikka-alueella. Toisaalta kaasun muodostuminen myös vähenee, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Kaatopaikkakaasua muodostuu eloperäisen jätteen hajotessa anaerobisesti. Hajoaminen jatkuu, vaikka kaatopaikka ei olekaan enää käytössä. Kaikki kaatopaikalta kerätty kaatopaikkakaasu hyödynnetään kaasuvoimalassa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa.

Myös jätevesilietteestä syntyy biokaasua

HSY tuottaa uusiutuvaa energiaa monella tapaa, siihen sisältyy biokaasun lisäksi myös vesivoimaa, aurinkosähköä sekä erilaisia lämmön talteenottoratkaisuja. Uusiutuvan energian tuotannosta 90 prosenttia on kuitenkin peräisin biokaasun hyödyntämisestä. Kaatopaikkakaasun lisäksi biokaasua tuotetaan jäteveden sekä biojätteen käsittelyprosesseista. Viime vuonna yli puolet biokaasusta tuotettiin jätevedenpuhdistamoilla. Biokaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmön tuotannossa.

Jätevedenpuhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jäteveden puhdistuksessa muodostuvaa lietettä mädättämällä voidaan tuottaa biokaasua ja se käyttää tehokkaasti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Biokaasu tulee tuottamaan merkittävän osan esimerkiksi Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta.

– Blominmäen jätevedenpuhdistamolla on monia energiaviisaita ratkaisuja, joiden ansiosta se on lämmön suhteen omavarainen ja pystyy tuottamaan käynnistämisvaiheen jälkeen noin 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Lisäksi Fortum hyödyntää laajenevassa määrin puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä kaukolämmön tuotantoon, vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen kertoo.

HSY:n toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 2016 lähtien jo 49 prosenttia. HSY:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali vesi- ja jätehuolto vuoteen 2030 mennessä.

#hsy #hsy:n hallitus #kasvihuonepäästöt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0