Asunnot
2 minuutteja luettu

Asumiskustannusten alentaminen hallitusohjelmaan

25/04/2023, 03:04
Asumiskustannusten alentaminen hallitusohjelmaan
Omakotiliitto on vaatinut, että hallitusohjelmaan tulee kirjata, että kiinteistövero ei saa olla kohtuuton kenenkään kannalta.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Suomen Omakotiliiton valtuuston kevätkokouksessa keskusteltiin liiton hallitusohjelmatavoitteista.

Vuonna 1947 perustettu Omakotiliitto on alansa ainoa valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvontajärjestö Suomessa.

-Omakotiliiton vaikuttamistavoitteina on asumiskustannusten merkittävä alentaminen, pientaloasumisen edistäminen ja vaikuttaminen siihen, että sääntely on kohtuullista ja kannustavaa, linjaa Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors.

Asumiskustannuksia on tarkasteltava laajana kokonaisuutena, ja nousupaineita on monesta suunnasta sekä asumisen peruskustannuksista, remontointivelvoitteiden lisääntymisestä, että korkokulujen noususta, muistuttaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Jaakko Korpela.

Tärkeimpänä asiana on nyt saada kotitalouksien sähkö- ja lämmitysenergiakustannukset laskemaan kohtuuhintaisiksi.

Tulevalla eduskunnalla on edessään merkittäviä lakiuudistuksia, kuten kiinteistöverouudistuksen jatkovalmistelu. Omakotiliitto on vaatinut, että hallitusohjelmaan tulee kirjata, että kiinteistövero ei saa olla kohtuuton kenenkään kannalta. Samoin esitetään kiinteistöveron alarajan prosentin poistoa.

Omakotiliiton mukaan valtion asuntorakentamisen kehittämisohjelma kaipaa myös päivittämistä, sillä asumisen tarpeet ja asuntorakentaminen eivät ole lähelläkään toisiaan. Pientaloasumisenedistäminen tulisi kirjata esimerkiksi päivittämällä MAL-sopimuksiin laadullisia tekijöitä pelkkien kerrosneliömetrien sijaan, joka monipuolistaisi rakennuskantaa.

Asuntoja tulee rakentaa entistä vahvemmin ihmisten eri elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin sopivimmiksi, huomioiden liikkumisen ja työnteon muutokset yhteiskunnassa.

Omakotiliitto vastasi myös hallitustunnustelija Orpon hallituskysymyksiin, kertoo toiminnanjohtaja Marju Silander.  

Pääviestinä oli, että asumiskustannukset on saatava laskuun. Esimerkiksi kiinteistöverouudistuksen myötä verotus ei saa nousta ja kotitalousvähennys tulee uudistaa asuntokohtaiseksi korottaen vähennyksen korvausprosenttia ja euromäärää.

Lisätietoja: Marju Silander, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry, puh. 045 7200 626, marju.silander@omakotiliitto.fi

Omakotiliiton 12 kohdan hallitusohjelmatavoitteet 2023

1) Kotitalouksille on tarjolla kohtuuhintaista energiaa.

2) Kiinteistövero ei saa olla kenenkään osalta kohtuuton.

3) Palautetaan asuntolainojen korkovähennys.

4) Valmistellaan uusi aravatukimalli pientalojen rakentamiseen ja remontoimiseen.

5) Asuntorakentaminen toteutetaan ihmisten asumistarpeisiin ja toiveisiin eri elämäntilanteissa sopivaksi, huomioiden liikkumisen ja työnteon muutokset.

6) Kirjataan MAL-sopimuksiin tavoitteeksi pientaloasumisen edistäminen.

7) Uudistetaan kotitalousvähennys asuntokohtaiseksi, korotetaan euromäärä riittäväksi ja nostetaan energiatehokkuusremonttien korvausprosenttia 60 prosenttiin.

8) Uudistetaan varainsiirtovero asumisen omistusmuodosta riippumattomaksi.

9) Poistetaan asumista koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet ja kohtuuttomat velvollisuudet.

10) Vahvistetaan rahoitusta kansalaisjärjestöjen tekemään asumisen neuvontaan ja viestintään.

11) Sovelletaan energiatehokkuusdirektiiviä siten, että se ei aiheuta kohtuuttomia vaatimuksia pientaloasukkaille.

12) Varmistetaan, että pientaloille on saatavilla tasapuolisesti EU-rahoitusta energiatehokkuus- ja lämmitysmuutosremontteihin.

#asumiskustannukset #asumismenot #omakotiasuminen #omakotitalo #pientalo #pientaloasuminen #pientalorakentaminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0