Energia
2 minuutteja luettu

BioEnergon Porin biokonversiolaitokselle myönnettiin ympäristölupa

15/12/2021, 14:13
BioEnergon Porin biokonversiolaitokselle myönnettiin ympäristölupa
Havainnekuva BioEnergon Porin biokonversiolaitoksesta. Kuva: BioEnergo
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

BioEnergo on suunnittelemassa Poriin Kaanaan teollisuusalueelle kehittyneiden biopolttoaineiden jalostamoa, jonka tuotteilla vähennettäisiin liikenteen päästöjä. Laitoksen tuotantokapasiteetti olisi noin 63 000 kuutiometriä bioetanolia, noin 22 000 tonnia nesteytettyä biokaasua ja noin 70 000 tonnia raakaligniiniä vuodessa.

– Myönteinen lupapäätös on hieno uutinen sekä hankkeen eteenpäin viemisen että Porin talousalueen kannalta, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini.

– Olemme onnistuneet pitämään hankkeen lähes suunnitellussa aikataulussa poikkeuksellisista ajoista huolimatta, mistä kiitos myös erittäin hyvälle yhteistyölle paikallisten kumppaniemme kanssa, Saini kertoo ja kuvaa ympäristölupaa myös tärkeäksi signaaliksi kaikille hankkeen sidosryhmille.

– Luvasta saamme lisää potkua laitoksen toteuttamiselle. Lisäksi se ohjeistaa hyvin suunnittelua ja rakentamista 166 sivun yksityiskohtaisuudellaan. Ympäristöhallinto on tehnyt tarkkaa ja hyvää työtä lupa-asiaa käsitelleessään, BioEnergon rahoitusjohtaja Kim Isosomppi sanoo tiedotteessa.

– Nyt saatu päätös kruunaa pitkän ja huolellisen valmistelutyön ja antaa selkeän signaalin hankkeen edistämiselle, kertoo hankkeen vetäjänä ollut Bioeconomy Lead Eeva Punta Swecolta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehtiin Swecon toimesta vuosina 2019–2020, jonka jälkeen ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintovirastolle tammikuussa 2021.

Saini kuvaa laitosta ”energiahybridiksi”, koska se vähentää liikenteen päästöjä kolmella tavalla, bioetanolilla, ligniinillä ja biokaasulla.

– Laitoksen toiminnasta ei aiheudu mainittavia vaikutuksia ympäristön asutukselle tai virkistyskäytölle. Laitoksen toimintaan liittyvät riskitilanteet ja niihin liittyvät vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laitoksen toimintaa tarkkaillaan ja ohjataan prosessiyksiköittäin ja kokonaisuutena automaattisten seurantajärjestelmien avulla. Seurannan avulla varmistamme, että laitos varmasti toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti, Saini sanoo

#bioenergo #bioetanoli #biokaasu #pori #raakaligniini #ympäristölupa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0