Sähkönjakelu
2 minuutteja luettu

Caruna julkaisee tilastot sähkötapaturmistaan

26/10/2021, 13:07
Caruna julkaisee tilastot sähkötapaturmistaan
Pylvään pystytystä. Kuva: Caruna
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Sähkönjakelija Carunan verkkoalueen työmailta kerätyt tapaturmatilastot osoittavat, että vaikka työtapaturmat ovat vähentyneet huomattavasti, sähkötapaturmia sattuu edelleen eniten sähköalan ammattilaisille eikä näiden tapaturmien määrä ole vähentynyt. Esimerkiksi tämän vuoden toukokuussa yhtiö tiedotti, että sen verkonrakennusurakoitsijan alihankkijan maanrakentajana toiminut henkilö menehtyi vammoihin, jotka tämä oli saanut Carunan Karjalohjalla sijaitsevassa sähkönjakeluverkon muuntamossa sattuneessa sähkötapaturmassa huhtikuun lopussa. Caruna on nyt kerännyt turvallisuusdatansa seif.fi -sivustolle, jolla pääsee tarkastelemaan turvallisuuspuutteisiin johtaneita syitä ja johtopäätöksiä.

Vuosilta 2010-2021 kerätyn datan mukaan yleisin syy tapaturmien sattumiselle on ollut, että ohjeita tai muita vaatimuksia ei ole noudatettu. Tällaisia tapauksia on ollut kaikkiaan 72. Seuraavaksi yleisin syy, kaikkiaan 64 tapauksessa, on ollut puutteellinen riskienarviointi ja myös epäselvät ohjeet tai menettelyt ovat johtaneet tapaturmiin 56 tapauksessa.

– Tehtyjen löydösten pohjalta olemme tuottaneet turvallisuusoppaan sekä videoita, joiden toivomme havahduttavan katsojan siihen, kuinka pienestä vakava tapaturma voi olla kiinni. Taustalta on löytynyt muun muassa se, että olemassa olevia ohjeita ja työmenetelmiä ei aina noudateta. Ovatko työt liian tuttuja, jolloin toimitaan rutiininomaisesti? Näiden tapahtumien taustalla olevia syitä haluamme ymmärtää aiempaa paremmin, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki pohtii.

Caruna kertoo tiedotteessaan kehittäneensä turvallisuuspoikkeamien raportointia yhteistyössä urakoitsijakumppaneidensa kanssa.

– Kumppanimme voivat hyödyntää meille kertynyttä dataa ja materiaaleja omissa organisaatioissaan työmaaturvallisuuden kehittämiseksi, Carunan tiedotteessa kerrotaan.

– Tuotetun datan tehtävä on ensisijaisesti herättää keskustelua ja siten estää loukkaantumiset ja niiden aiheuttama huoli ja suru. Numerotieto paljastaa myös minkälaisia kustannuksia erilaisista tapaturmista syntyy niiden vaikutuspiirissä oleville. Asialliset työvälineet ja niiden oikea käyttö on lopulta halpaa, kun lasketaan yhteen tapaturmien hoitoon liittyviä kustannuksia – sairauslomia, sairaala- ja kuntoutuspäiviä tai työkyvyttömyyttä, Näkki valottaa.

#caruna #sähkö #sähkötapaturmat #työtapaturmat #työtapaturmaviikko
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0