Infrastruktuuri
2 minuutteja luettu

Destia siirtyy uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön vielä tänä vuonna

12/10/2021, 07:06
Destia siirtyy uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön vielä tänä vuonna
Destia aikoo vähentää toiminnassaan sekä omia että kolmansien osapuolten epäsuoria päästöjä. Kuva: Destia
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Destia kertoo tänään julkistamissaan hiilineutraaliustavoitteissaan tähtäävänsä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja ilmastopositiivisuuteen vuoteen 2035. Keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi on useita: Jo tänä vuonna yhtiö siirtyy käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja vuoteen 2030 mennessä se siirtyy käyttämään fossiilittomia polttoaineita, mutta aikoo myös vähentää 30 prosenttia kolmansien osapuolten epäsuoria päästöjä, kuten niiden polttoaineenkulutuksesta sekä betonin, teräksen ja asfaltin tuotannosta syntyviä kasvihuonepäästöjä vuoden 2020 tasoon verrattuna.

Omien päästöjen ilmastopositiivisuustavoitteen saavuttamiseksi Destia tulee kasvattamaan hiilinielujen määrää ja kokoa sitoakseen toimillaan enemmän hiilidioksidia kuin mitä se päästää ilmakehään. Lisäksi Destia vähentää edellä mainittuja epäsuoria päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna.

– Teiden, siltojen, raiteiden ja muun rakennetun ympäristön ja sen kunnossapidon hiilijalanjälki on merkittävä. Vastuullisena toimijana haluamme Destiassa tehdä osamme, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Olemme asettaneet infra-alan kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet ja haluamme tehdä osamme kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Myös monet kaupunkiasiakkaamme ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2030, joten olemme hyvässä asemassa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Lisäksi Destia mainitsee hyvän suunnittelun avaimenaan kohti hiilineutraaliutta, koska siten se voi vähentää maa- ja kiviaineskuljetuksia ja hyödyntää kiviainesta alueellisesti. Yritys nostaa esimerkkinä Hämeenkyrönväylän työmaan, jolta siirretään yli 200 000 kuutiota eli yli 10 000 kuorma-autolastillista maa-ainesta Ylöjärven Haverin käytöstä poistetun kultakaivoksen rikastushiekka-alueen peittomaiksi.

Destia näkee mahdollisuuksia myös uusio- ja muiden vähäpäästöisten materiaalien kuten ekobetonin, betonimurskeen ja teollisuuden sivutuotteiden käytössä.

Destian omistaja Ahlström Capital kertoi elokuussa myyvänsä Destian ranskalaiselle Colas SA:lle. Destian myynti edellyttää kuitenkin vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää, mutta kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden loppuun mennessä.

#destia #hiilineutraalius #hiilineutraaliustavoitteet #päästöt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0