Energia
1 min luettu

ELY-keskus puoltaa Sarvikankaan tuulivoimahanketta

1/07/2024, 15:09
ELY-keskus puoltaa Sarvikankaan tuulivoimahanketta
Kuvalähde: Etelä-Savon ELY-keskus.
Toimitus Toimitus
Like 0

ELY-keskus yhtyy hankkeesta vastaavan näkemykseen, ettei kummastakaan vaihtoehdosta aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat elinoloihin, maisemaan, virkistyskäyttöön, linnustoon ja eläimistöön.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti voimajohtolinjan vaikutuksiin, melu- ja välkehaittojen vähentämiseen sekä sosiaalisten vaikutusten lieventämiseen. Lisäksi ELY-keskus suosittelee huomioimaan paremmin asukkaiden arki- ja virkistysmaiseman sekä jatkamaan sääksiseurantaa.

Hanke etenee seuraavaksi yleiskaavan ehdotusvaiheeseen syksyllä 2024. Kaavan saatua lainvoiman voidaan edetä rakennuslupavaiheeseen, jolloin viranomaisten tulee varmistaa ympäristövaikutusten arvioinnin ajantasaisuus.

#ely-keskus #pieksämäki
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0