Energia
1 min luettu

Energiavirasto tuki 281 sähköautojen latauspisteen investointeja

6/10/2021, 07:14
Energiavirasto tuki 281 sähköautojen latauspisteen investointeja
Kaikkiaan Suomen TEN-T-liikenneverkon varrella on tällä hetkellä 417 sähköautojen pikalatauspistettä.. Kuva: Markus Spiske
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Energiaviraston järjestämä tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia. Energiavirasto toteutti vuosina 2018-2021 sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkauspisteinvestointeja edistävän tukiohjelman tarjouskilpailuna. Tarjouskierroksia järjestettiin neljä kertaa. Kilpailuissa biokaasun tankkauspisteet sekä ajoneuvojen ja joukkoliikenteen latauspisteet kilpailivat tuesta kukin omissa teknologiaryhmissään. Tarjouksissa esitetty tukimäärä ylitti kilpailtavan määrän 2,3 kertaisesti ja tukitasot vaihtelivat. Energiaviraston mukaan se tarkoittaa, että yritykset esittivät tarjouksissaan juuri sellaisista tukitasoja, joilla ne saavat investoinnit kannattaviksi. Ja mitä pienempiä tarjouksissa esitetyt tuet ovat, sitä enemmän tukibudjetilla saadaan investointeja. Lisäksi tarjouksissa esitetyt tuet pienenivät tarjouskierrosten edetessä. Kilpailun kohteena oli 17 miljoonaa euroa, josta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailussa tukea saaneiden tarjousten seurauksena Suomen TEN-T-liikenneverkon varrelle rakennetaan tai on jo rakennettu 128 biokaasun tankkausasemaa ja 281 sähköautojen pikalatauspistettä. Kaikkiaan Suomen TEN-T-liikenneverkon varrella on tällä hetkellä 417 sähköautojen pikalatauspistettä. Tuen osuus tankkauspisteiden kokonaiskustannuksista on keskimäärin 22 prosenttia ja latauspisteiden 45 prosenttia.

Kannattavuuslaskelmissa arvioitiin kaikkien investointien kustannuksia sekä lataus- ja tankkaustapahtumien tuloja ja menoja. Niiden perusteella arvioituna tuilla on keskeinen merkitys siihen, että tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten hankkeet toteutuvat kannattavasti. Kokonaistaloudellisia vaikutuksia infraverkostoon ei arvioitu.

Energiavirasto on tehnyt arvion tukiohjelman toimeenpanosta sekä arvioinut tukiohjelman vaikutuksia. Arviota hyödynnetään uuden tukiohjelman (2022−2025) suunnittelussa. Uusi tukiohjelma on osin tarkoitus rahoittaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF).

#biokaasu #energiavirasto #latausasema #latauspiste #sähköauto #tankkausasema #tarjouskilpailu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0