Energia
2 minuutteja luettu

Ensi kertaa yli puolet Suomen sähköntuotannosta uusiutuvista energialähteistä

2/11/2021, 10:29
Ensi kertaa yli puolet Suomen sähköntuotannosta uusiutuvista energialähteistä
Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön osuus kasvoi viime vuonna. Eniten kasvua tuli vesivoimasta. Kuva: Reijo Telaranta
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tuotettiin viime vuonna ensi kertaa isompi osa sähköstä uusiutuvilla kuin uusiutumattomilla energianlähteillä. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin 52 prosenttia vuoden 2020 sähköstä, mikä tarkoittaa käytännössä 66,6 terawattituntia.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä ennätykselliset 34,7 TWh. Kasvu aiheutui pääosin vesivoiman tuotannon noususta. Uusiutuvasta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 45 prosenttia, tuulivoimalla 23 prosenttia ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Vaikka uusiutuvien polttoaineiden osuus sähköntuotannossa laski jopa 13 prosenttia vuodesta 2019, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä nousi kasvaneen vesivoima- ja tuulivoimatuotannon takia. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta ollen vuonna 2020 7,9 TWh. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi myös huomattavasti, mutta sen osuus kokonaissähköntuotannosta on edelleen marginaalinen, 0,3 prosenttia.

Suurin osa uusiutumattomista energianlähteistä peräisin olevasta sähköstä tuotettiin ydinvoimalla ja loput fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 20 prosenttia ja turpeella tuotetun sähkön 29 prosenttia edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni jopa 44 prosenttia. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä sen sijaan nousi hieman, 3,6 prosenttia.

Sähköntuotanto nousi hieman vuodesta 2019

Kokonaissähköntuotanto pysyi vuonna 2020 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tuotanto nousi vain 0,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni kuitenkin 4,5 TWh, ja oli siten 81,6 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 82 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 18 prosenttia sähkön nettotuonnilla.

Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti supistui edellisvuodesta 25 prosenttia. Vuosina 2016–2019 sähkön nettotuonti oli poikkeuksellisen korkealla tasolla, jolloin Suomen oma sähkön tuotanto kattoi alle 80 prosenttia kulutuksesta. Vuonna 2020 Suomen tuotanto kattoi kulutuksesta 82 prosenttia.

Sekä kaukolämmön että teollisuuslämmön tuotannot laskivat molemmat 8 prosenttia. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannosta 63 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla ja 28 prosenttia fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

#kotimaa #sähköntuotanto #suomi #tilastokeskus #uusiutumattomat energianlähteet #uusiutuva energia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0