Tiet
1 min luettu

Ensimmäinen vaihe valmistui Turun kehätien jättiparannushankkeessa

30/09/2021, 14:34
Ensimmäinen vaihe valmistui Turun kehätien jättiparannushankkeessa
Kuva: Väylävirasto
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

– Vilkas Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä ja hanke tukee kaupunkiseudun kasvun lisäksi liikenteen sujuvuutta koko Lounais-Suomessa. Merkittävää näissä uusissa hankkeissa on se, että niissä on yhä useammin rakentamista edeltävä kehitysvaihe, jolloin kehitämme yhdessä urakoitsijan kanssa erilaisia, koko toteutusta parantavia, teknisiä ja taloudellisia suunnitelmaratkaisuja, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman kertoo tiedotteessa.

Kehätien Kausela–Kirismäki -osuuden parantaminen tehdään kahdessa vaiheessa.  Ensimmäisessä, 48 miljoonaa maksaneessa vaiheessa vuosina 2019–2021 kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistettiin rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä uudistamalla Kirismäen eritasoliittymää.

Kehätien rinnalle on rakennettu rinnakkaisteiden sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien verkosto. Myös melunsuojausta on parannettu merkittävästi. Hankkeen toteuttaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä sekä luontoarvot huomioiden oli yksi hankkeen keskeisistä arvoista.

Ensimmäisen vaiheen rahoitus sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ensimmäisen vaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy.

Turun kehätien osalta työt jatkuvat hankkeen toisen vaiheen töiden parissa. Toisen vaiheen työt käynnistyivät syksyllä 2020 ja keskittyvät pääosin osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie-Kaarinantie. Valtatien 10 kohdan työt valmistuvat pääosin vuoden 2021 aikana ja toinen rakennusvaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

#destia #e18 #kehätie #kreate #turku #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0