Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

15/03/2023, 05:20
Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi
Espoon kaupungin uuden yleiskaavan tavoitteet perustuvat Espoo-tarinaan, kaupungin strategiaan. Kuva: Marjut Uusmäe.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Keskuksista halutaan vetovoimaisia ja toiminnoiltaan monipuolisia. Yleiskaavalla halutaan mahdollistaa sekä omaleimaisten kerrostalo- että pientaloalueiden kehittyminen. Molempia tarvitaan monimuotoisessa ja erilaisiin asumistoiveisiin vastaavassa kaupungissa. Samalla on tärkeää torjua segregaatiota.

Kestävä kaupunki rakentuu raiteiden ja merkittävien joukkoliikennereittien varrelle, jonne kaupungin kasvua ensisijaisesti ohjataan. Yleiskaavan tavoitteena on turvata monipuolisen elinkeinotoiminnan, oppilaitosten ja innovaatiokeskittymien tarpeita elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Siksi on tärkeää varata riittävästi tilaa ja mahdollisuuksia myös monipuoliselle työpaikkarakentamiselle.

Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Ilmastonmuutosta torjutaan mahdollistamalla hiilineutraaleja energiaratkaisuja ja huolehtimalla hiilinieluista ja -varastoista esimerkiksi osoittamalla merkittävimmät hiilinielut ja -varastot kaavassa viheralueiksi.

Yleiskaavan tavoitteena on myös tukea siirtymää vähäpäästöisempiin kulkumuotoihin yhdistämällä kaupunkikeskukset toisiinsa hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä. Tavoitteena on parantaa poikittaista joukkoliikenneverkkoa. Myös pyöräilyn edellytyksiä parannetaan kehittämällä pyöräilyn pääverkkoa.

Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Kaupungin tiivistyessä panostetaan viihtyisään ja käveltävään kaupunkiympäristöön sekä palveluiden saavuttamiseen. Arvokkaat kulttuuriympäristöt on tärkeä tunnistaa, jotta niitä voidaan vaalia kaupunkia kehitettäessä.

Tavoitteisiin on kirjattu myös asukaskyselyissäkin korostunut lähiluonnon merkitys. Lisäksi on keskeistä, että viheralueet muodostavat kytkeytyneen verkoston. Espoossa onkin merkittäviä siniviheralueita, jotka palvelevat koko Espoon ja pääkaupunkiseudun ulkoilua. Merellisyyttä ja muita vesistöjä arvostetaan asukaskyselyjen perusteella, ja niiden saavutettavuutta ja palveluja on tavoitteena kehittää.

Espoo haluaa huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Laajat ja yhtenäiset viheralueet ovat tärkeä osa ekologista verkostoa ja tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista. Tiivistyvällä kaupunkialueella pienetkin alueet kuten lähipuistot edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Yleiskaavan kaavaluonnos valmistuu 2024 ja ehdotus 2025–2026. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.

#espoo #kaavoitus #kaupunkisuunnittelu #yleiskaava
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0