Rakentaminen
1 min luettu

Espoon datakeskuksen mahdollistava asemakaava etenee valtuustoon

2/11/2021, 13:09
Espoon datakeskuksen mahdollistava asemakaava etenee valtuustoon
Suunnitteilla oleva datakeskus sijoittuisi Högnäsin Hepokorpeen Kehä III:n ja Bodominjärven väliselle pelto- ja metsäalueelle. Havainnekuva: Ramboll
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Espoon Hepokorven datakeskushanke nytkähti eteenpäin Espoon kaupunginhallituksen kokouksessa. Fortum on hakenut Hepokorvenkallion alueelle kaavamuutosta, joka mahdollistaisi uuden datakeskuksen rakentamisen alueelle. Datakeskushanke perustuu kaupungin ja Fortumin vuonna 2017 tekemään yhteiseen sitoumukseen Espoon kaukolämmön muuttamisesta hiilineutraaliksi 2020-luvulla sekä kaupungin ja Fortumin tammikuussa 2020 allekirjoittamaan sopimukseen yhteisestä kehittämistyöstä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Fortum Power and Heat Oy:n ja Espoon kaupungin välillä 26. lokakuuta allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Hepokorvenkallio – Hästkärrberget asemakaavan ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallitus on myös kehottanut kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisen selvityksen kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä rakentamiselle menetettävät alueet. Selvitys tuodaan kevään 2022 aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi sekä tiedoksi kaupunginhallitukselle.

#datakeskus #espoo #fortum #hepokorpi #kaavamuutos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0