Energia
3 minuutteja luettu

Etähallinnalla turvaa aurinkovoimalan tuotantoon

15/03/2023, 05:09
Etähallinnalla turvaa aurinkovoimalan tuotantoon
Tampereen Teiskon Koivistonkylään rakennettu aurinkovoimala tuottaa energiaa noin 716 megawattituntia vuodessa.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Etävalvonnalla reaaliaikaista tietoa voimalan tilasta.

Tampereen Teiskon Koivistonkylään rakennettu aurinkovoimala tuottaa energiaa noin 716 megawattituntia vuodessa. Aurinkovoimala hyödyntää Schneider Electricin etävalvontaa, jonka avulla voimalan tilasta saadaan reaaliaikaista tietoa.

Aurinkovoimala muodostaa Tampereen Ilokkaanpuiston kerrostaloalueen kanssa hajautetun energiayhteisön tuottamalla sinne vuodessa yli 700 megawattituntia energiaa.

Schneider Electric on yhdessä sähkönjakelujärjestelmän tarjoaja POK Oy:n kanssa toimittanut voimalaan muuntamon ja ohjausjärjestelmän, jonka avulla voimalaa voidaan valvoa ja etäohjata helposti.

Etävalvonnan ansiosta puistoon on jatkuvasti saatavilla reaaliaikainen näkymä ja mahdollisiin vikatilanteisiin voidaan reagoida heti, eikä energiantuotantoon pääse syntymään pitkiä katkoksia.

Aurinkovoimala on osa Arkta Rakennus Oy:n Tampereen Koivistonkylään rakentamaa Ilokkaanpuiston kerrostaloaluetta. Kyseessä on hajautettu energiayhteisö, jossa Teiskon pelloilla tuotettu aurinkoenergia hyödynnetään Ilokkaanpuiston kerrostalokohteissa.

 Aurinkovoimala on osa uudenlaista konseptia, jossa taloyhtiöt omistavat voimalan ja tuottavat omaa energiaa omalla voimalalla kaukana taloyhtiön kulutuskohteista.

–Teiskon aurinkovoimalan ja Ilokkaanpuiston kerrostalojen tyyppiset hajautetut energiayhteisöt tulevat yleistymään jo siitäkin syystä, että kaupunkien ahtailla kerrostalokiinteistöllä ei mahdu kustannustehokkaasti tuottamaan merkityksellisiä määriä uusiutuvaa aurinkosähköä, kertoo aurinkovoimalan KVR-urakoija Finnwind Oy:n toimitusjohtaja Ismo Kantonen.

Etävalvonnasta lisäturvaa voimalan ylläpitoon. Aurinkovoimalaa on tärkeä voida valvoa ja ohjata etänä. Kohteeseen valikoitui Schneider Electricin Power Monitoring Expert -ohjelmisto.

– Aurinkovoimalan muuntamoon valittiin Schneiderin palvelu, koska yrityksellä oli tarjota valmiit ratkaisut muuntamon etävalvontaan ja ohjaukseen. Kun tuotanto ja kulutus tapahtuvat fyysisesti erillään, mahdollisesti useissa eri kohteissa, korostuu etävalvonnan ja -ohjauksen merkitys. Kehittyneet energianhallintajärjestelmät antavat mahdollisuuksia uudentyyppisten ratkaisujen kehittämiseen, Kantonen sanoo.

Voimalan etäohjaus tehostaa voimalan käyttöä.

– Ohjausjärjestelmämme mittaa aurinkovoimalan tuottoa reaaliajassa ja pystymme sen avulla myös ohjaamaan keski- ja pienjännitekatkaisijoita. Lisäksi pystymme valvomaan, että kaikki laitteet toimivat. Ohjelmisto tarjoaa vikatilanteessa heti tietoa ongelmasta ja saamme nopeasti selville, voiko vian korjata etänä vai täytyykö mennä paikan päälle. Mikäli tilanne vaatii, niin ohjausjärjestelmän avulla voi sulkea koko voimalan, kertoo Schneider Electricin Jukka Hämäläinen.

Kokonaisvaltainen palvelu tuo asiakkaalle huolettomuutta. Voimalan ohjaus- ja mittarointijärjestelmänä on Schneider Electricin pilvipalvelunakin toimiva Power Monitoring Expert -ohjelmisto.

– Teiskon aurinkovoimalaan hankittu palvelu on kokonaisvaltainen ostopalvelu, johon kuuluu kaikki muuntamosta valvontaan ja aina palvelinkeskukseen asti. Samalta yritykseltä saa perustekniikan, mutta sen lisäksi myös teknisen tuen ja lisäpalvelut. Tämä tekee asiakkaan arjesta helppoa, kertoo voimalan sähkönjakelujärjestelmän toimittaja POK Oy:n liiketoimintapäällikkö Keijo Oksman.

Yhteistyökumppanin valinnassa merkitystä on myös koko palvelutarjonnan laajuudella.

– Näemme tärkeäksi yrityksen tarjoaman potentiaalin liittää pientuotantoa kiinteäksi osaksi kulutuskohteiden kiinteistöautomaatiojärjestelmiä. Kiinteistöjen omistajille saumaton energianhallinta tarjoaa hyvän mahdollisuuden kustannusten säätöön energian käytössä tai lisätuottoon oikea-aikaisessa energian myynnissä sähköverkkoon, summaa Ismo Kantonen.

#aurinkoenergia #aurinkovoima #aurinkovoimala #energiatuotanto #etäohjaus #etävalvonta #hajautettu energiatuotanto #ohjausjärjestelmä #uusiutuva energia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0