Kuljetusala
3 minuutteja luettu

EU jäljessä kuljetussektorin ilmastotavoitteesta

3/11/2021, 12:29
EU jäljessä kuljetussektorin ilmastotavoitteesta
Euroopan komission raportista ilmenee, että lähes koko kuljetusalalla saavutettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on saavutettu biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä. Kuva: Jan Baborák
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Euroopan komission uusi raportti osoittaa, että EU-maat eivät todennäköisesti yllä itselleen aikavälille 2010-2020 asettamaansa tavoitteeseen uusiutuvan energiankäytön osuuden lisäämisestä kuljetussektorilla. Raportista käy lisäksi ilmi, että tähän mennessä kuljetusalalla saavutettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen on lähes yksinomaan sopimuksen mukaisten biopolttoaineiden ansiota.

Vuonna 2019 biopolttoaineen osuus markkinoiden polttoaineista oli 5,6 prosenttia, kun taas sähkön osuus tieliikenteessä oli vain 0,01 prosenttia. Biopolttoaineiden tuottama hyöty ilmastolle vuonna 2019 oli näin ollen 500-kertainen sähköautojen tuottamaan hyötyyn verrattuna.

Polttoaineiden laatudirektiivin tavoite on vähentää polttoaineiden ilmastovaikutuksia 6 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2020. Vuodelle 2017 oli asetettu lisäksi välitavoite 4 prosentin päästövähennyksestä.

Ruotsi ja Suomi tilaston kärjessä

Vain Ruotsi ja Suomi olivat vuoden 2019 aikana saavuttaneet vuoden 2020 tavoitteen. Useimmat EU-maat eivät olleet selvinneet edes vuoden 2017 välitavoitteesta. Tilastossa Ruotsi sijoittuu reilusti muiden EU-maiden yläpuolelle ja Suomi seuraa toisella sijalla aivan asetetun tavoitetason yläpuolella.

Reductions in GHG intensity of fuels achieved by EU fuel suppliers in Member States, 2010-2019 (Source: EEA). Foto: Print screen
Reductions in GHG intensity of fuels achieved by EU fuel suppliers in Member States, 2010-2019 (Source: EEA). Foto: Print screen

– Euroopan komission luvut vahvistavat, että EU:n ilmastopolitiikka kuljetusalalla on epäonnistunut merkittävästi. Edes erittäin maltillista ilmastovaikutuksen vähentämistä kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä ei ole onnistuttu saavuttamaan. Ruotsi on onnistunut lähes 20 prosentin vähennyksessä sijoittamalla perusteellisesti biopolttoaineeseen, Svebion toimitusjohtaja Gustav Melin toteaa.

Ruotsi asettaa riman korkealle

Euroopan komissio ehdottaa Fit for 55 -paketissaan, että vuoden 2030 tavoite kuljetussektorin ilmastovaikutuksen vähentämiselle olisi 13 prosenttia. Ruotsin oma tavoite on 70 prosenttia.

– Euroopan komissio harjoittaa politiikkaa, joka rajoittaa biopolttoaineiden käyttöä etenkin peltokasvien osalta ja suosii yksipuolisesti kuljetusalan sähköistämistä ja vetykaasua. Seurauksena on tähän mennessä ollut äärimmäisen vähäinen hyöty ilmastolle, ja se että koko unioni on edelleen riippuvainen tuontitavarana hankituista fossiilista polttoaineista kuten aiemminkin. Tämä on tapahtunut samanaikaisesti, kun olemme vähentäneet peltomaiden määrää Euroopassa. Vuonna 2019 fossiilisten polttoaineiden osuus kaikista EU:n polttoaineista oli 94,4 prosenttia eli kehitys on ollut erittäin hidasta, Melin sanoo.

Lue alkuperäinen ruotsinkielinen artikkeli aiheesta täältä.

#biopolttoaineet #eu #euroopankomissio #päästövähennykset #ruotsi #sähköautot #suomi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0