Energia
2 minuutteja luettu

EU-organisaatio hylkäsi ruotsalaisen Svenska kraftnätin pyynnön

27/10/2022, 13:00
EU-organisaatio hylkäsi ruotsalaisen Svenska kraftnätin pyynnön
Sähkölinjat Kuva: Tomas Ärlemo, SVK
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

ACER on päättänyt hylätä Svenska kraftnätin pyynnön poikkeuksesta 70 prosentin sääntöön. Pyydettyä poikkeusta sovelletaan itä–länsivirtaan eli tarjousalueen Suomi – Ruotsi 3 ja Tanska 1 – Ruotsi 3 välisiin yhteenliitäntöihin.

Svenska kraftnät haki 6.10.2021 poikkeuslupaa 70 prosentin säännöstä vuodelle 2022. Poikkeuslupahakemus koski niin sanottua länsirannikko-osuutta sekä itä-länsisuuntaista virtausta Keski-Ruotsissa.

Sähkömarkkina-asetuksen säännössä todetaan, että siirtoverkonhaltijan on aina asetettava vähintään 70 prosenttia yhteenliittymiskapasiteetista markkinaosapuolten saataville.

Ruotsin energiamarkkinoiden tarkastusvirasto päätti 21. huhtikuuta, että oli syytä myöntää Svenska kraftnätille poikkeuksia itä-länsivirtaukselle, mutta ei muille osille.

Tanskan ja Suomen sääntelyviranomaiset vastustivat poikkeusta, minkä vuoksi asia siirrettiin ACERin päätettäväksi sähkömarkkina-asetuksen mukaisesti. ACER on nyt tehnyt päätöksen ja hylännyt Svenska kraftnätin pyynnön sillä perusteella, että Svenska Kraftnät ei esittänyt riittäviä syitä vapautuksen saamiseksi 70 prosentin säännöstä.

Edellytykset eivät täyty

ACER perustaa päätöksensä siihen, että kolme niistä edellytyksistä, jotka ovat välttämättömiä vapautuksen saamiseksi 70 prosentin säännöstä, eivät täyty.

Ehdot, jotka eivät täyty täysin, ovat seuraavat:

  • Että on tarpeen ylläpitää käyttöturvallisuutta
  • Poikkeuksen soveltamisala vastaa ainoastaan sitä, mikä on tarpeen käyttöturvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Miten varmistetaan, että pyydetty poikkeus ei johda syrjintään sisäisen ja rajat ylittävän kaupan välillä.

ACER (Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) on EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö.

#acer #suomen sääntelyvirasto #svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0