Energia
2 minuutteja luettu

Fennovoima vaatii Rosatomilta vahingonkorvauksia - ja Rosatom Fennovoimalta

24/08/2022, 08:25
Fennovoima vaatii Rosatomilta vahingonkorvauksia - ja Rosatom Fennovoimalta
Foto: Fennovoima OY
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Fennovoima ilmoitti 2.5.2022 päättäneensä Hanhikivi 1 -voimalan laitostoimitussopimuksen RAOS Projectin kanssa johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Yhtiö on myös päättänyt sopimuksen ydinpolttoaineen toimittamisesta Rosatomin tytäryhtiön TVELin kanssa. Hanhikivi 1 -rakennuslupahakemuksen Fennovoima perui 24.5.2022.

Näiden toimenpiteiden seurauksena yhtiö käynnisti koko henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 21.6.2022. Henkilöstön vähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana siten, että yhtiöön jää lopulta alle 10 työntekijää. Tämän lisäksi Fennovoima on käynnistänyt useita välimiesmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä eri Rosatom-yhtiöitä vastaan ja vaatinut vahingonkorvauksia viivästyksistä, kyvyttömyydestä toimittaa projekti sekä muista tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista. Vahingonkorvausvaatimusten yhteismäärä on tällä hetkellä yhteensä lähes 2 miljardia euroa.

Kiistakysymyksiä on useita, niistä keskeisenä 800 miljoonan euron ennakkomaksu, jonka Fennovoima on tehnyt Rosatomin suomalaiselle tytäryhtiölle Raos Projectille. Fennovoima katsoo, että Raosin kuuluu palauttaa maksu. Fennovoimalla on myös muita vaateita.

Viime vuoden tilinpäätöksessä Fennovoima kertoo muun muassa, että sillä on lähes 200 miljoonan euron korkosaatavat Raosilta.

Venäjän valtion vaatimukset

Nyt myös Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on käynnistänyt oikeustoimia Fennovoimaa kohti. Rosatom on aloittanut Fennovoimaa vastaan kuusi välimiesmenettelyä. Vaatimusten arvo on yhteensä kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin kolme miljardia euroa) ja koskee Pyhäjoen kaatuneetta ydinvoimahanketta.

Pyhäjoen laitospaikkaan kohdistuu maailmalla kiinnostusta, mutta uutta laitostoimittajaa on turha odottaa nopeasti.

 

#fennovoima #rosatom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0