Energia Sähkönjakelu
1 min luettu

Fingrid investoi 8 miljoonaa Nivalan sähköaseman parannukseen

31/08/2021, 08:07
Fingrid investoi 8 miljoonaa Nivalan sähköaseman parannukseen
Uusnivalan sähköasemaa parannetaan tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Kuva: Fingrid Oyj
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Fingrid uusii Uusnivalan sähköaseman sarjakompensointilaitteistojen ohjaus- ja suojausjärjestelmät, joita käytetään niin kutsuttujen Jokilinjojen siirtokyvyn parantamiseen. Jokilinjoilla tarkoitetaan Fingridin pääsiirtoverkon 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä.

Parantamalla sarjakompensointilaitteistoja Fingrid pystyy tehostamaan etelä-pohjois-suuntaista siirtokapasiteettia ja valmistautumaan uuden sähkötuotannon liittämiseen.

Uusnivalan sähköasemalle ja Jokilinjojen varteen on suunnitteilla tuulivoimahankkeita usean tuhannen megawatin edestä. Lisäksi mahdollisen Fennovoiman ydinvoimalaitoksen tuottama sähkö siirtyisi osittain Jokilinjojen kautta.

Alun perin Fingridin piti toteuttaa Uusnivalan sähköasemalla huomattavasti pienempi tekninen perusparannus sarjakompensointilaitteisiin. Yhtiö päätyi kuitenkin laajentamaan sarjakompensointia perusparannuksen ohella, jotta Jokilinjojen siirtokykyä saadaan vahvistettua vastaamaan kasvavaa sähköntuotannon liittämistarvetta.

– Kyseessä on kustannustehokkain ratkaisu. Laajentamalla olemassa olevia sarjakompensointilaitteita perusparannuksen yhteydessä, saamme suurimmaksi osaksi hyödynnettyä nykyisen laitekannan ja samalla lisäämme sarjakompensointilaitteiston käyttöikää kahdella kymmenellä vuodella, sanoo Fingridin erikoisasiantuntija Teemu Hänninen.

Työ toteutetaan Uusnivalan sähköasema-alueella ja hanke valmistuu vuoden 2023 lopussa.

Fingrid arvioi, että Suomeen tullaan rakentamaan tällä vuosikymmenellä noin 1 000 megawatin verran tuulivoimahankkeita vuosittain. Suurin osa hankkeista sijoittuu näillä näkymin pohjoisempaan Suomeen. Ylläpitämällä ja kasvattamalla pohjois-etelä-suuntaista siirtokapasiteettia, mahdollistetaan investoinnit puhtaaseen sähköntuotantoon.

#fingrid #jokilinjat #nivala #pohjois-pohjanmaa #sähköasema #uusnivala
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0