Energia
3 minuutteja luettu

Fingridin ja Gasgrid Finlandin yhteishankkeen skenaariotyö valmistunut

24/05/2023, 03:04
Fingridin ja Gasgrid Finlandin yhteishankkeen skenaariotyö valmistunut
Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgridin ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridin keväällä 2021 alkaneessa yhteistyöhankkeessa on laadittu kolme erilaista vetytalouden skenaariota.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Suomesta merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottaja.

Fingrid ja Gasgrid Finland selvittävät yhteishankkeessaan vetytalouden mahdollisuuksia ja vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään.

Yhteishankkeen skenaariot ovat valmistuneet ja niiden mukaan vedyn tuotannosta tulee suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto. Skenaarioissa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen vaihtoehtoisia kehityspolkuja sekä energiansiirron roolia kehityspolkujen mahdollistajana.

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgridin ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridin keväällä 2021 alkaneessa yhteistyöhankkeessa on laadittu kolme erilaista vetytalouden skenaariota. Skenaarioissa Suomesta kehittyy merkittävä Power-to-X-tuotteiden ja/tai puhtaan vetykaasun tuottajamaa. Power-to-X tarkoittaa sähkön muuntamista uusiksi tuotteiksi, kuten energiatuotteiksi ja kemikaaleiksi.

Skenaarioissa Suomeen rakennetaan vedynsiirtoverkko, joka mahdollistaa puhtaan vetykaasun ulkomaankaupan Pohjois-Ruotsiin ja/tai Keski-Eurooppaan. Kaikissa skenaarioissa Suomen markkinaosuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yli 10 prosenttiin EU:ssa tuotetusta puhtaasta vedystä.

”Suomen vetytavoitteen toteuttaminen vaatii mittavia investointeja sekä sähkö- että vetyverkkoihin. Euroopan johtava asema vetytaloudessa edellyttää siirtoverkkojen tehostettua luvitusta ja vahvaa poliittista ja yhteiskunnallista tukea hankkeille”, toteaa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä

Kaikissa skenaarioissa vedyn tuotannosta tulee suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto.

Suomen edullinen tuulisähkö luo hyvät edellytykset puhtaan vedyn tuotannolle. Suomen sähkön kulutus lähes kaksinkertaistuu nykyisestä 2030-luvulle tultaessa ja jatkaa kasvuaan, pääosin vedyntuotannon tarvitseman sähkön tarpeisiin.

Puhtaan vedyn käytöllä on merkittävä kasvupotentiaali useilla energiaintensiivisillä teollisuussektoreilla. Esimerkiksi öljynjalostuksessa, terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa päästöjä saadaan vähennettyä merkittävästi hyödyntämällä puhdasta vetyä. 

Energiansiirto kasvaa merkittävästi, kun sekä sähkön että vedyn tuotanto ja kulutus jakautuvat eri puolille Suomea. Vetyteollisuuden vaatima energiansiirto voi tapahtua joko sähkönä, kuten nykypäivänä, tai tulevaisuudessa osin myös vetynä, kuten skenaarioissa on kuvattu.

Tämä edellyttää sähkönsiirto- ja vedynsiirtoinfrastruktuurien kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Gasgrid ja Fingrid näkevät yhteissuunnittelun tärkeänä mahdollisimman kustannustehokkaan energiajärjestelmän kehittämiseksi.

Vedyn siirtoinfrastruktuuri edesauttaa kilpaillun vetymarkkinan syntymistä. Vetyverkko yhdistää useat eri vedyn tuottajat sekä kuluttajat ja mahdollistaa avoimen kaupankäynnin verkon sisällä.

Laaja kilpailu tuo toimijoille tehokkuutta ja parempaa riskienhallintaa verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen vedyn käyttäjä tuottaa ja varastoi tarvitsemansa vedyn paikallisesti kulutuspisteessään.  

”Vetyverkko yhdistää tuottajat ja kuluttajat paitsi Suomen sisällä, myös Euroopan laajuisesti. Gasgrid on vahvasti mukana vetyinfrastruktuurin kehittämishankkeissa Itämeren ympäristössä. Hankkeiden myötä Gasgrid vahvistaa myös Suomen energiatulevaisuuden edelläkävijyyttä ja houkuttelevuutta etenkin teollisten investointien kohteena”, kertoo Gasgrid Finlandin vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki.

Skenaarioraportti on jatkumoa yhteishankkeessa aiemmin julkaistulle väliraportille sekä skenaariokonsultaatiolle. Hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2023 pidettävän loppuseminaarin yhteydessä.

Skenaarioraportti tiedotteen lopussa liitteenä. 

Yhteishankkeen aiemmat tiedotteet ja julkaisut:

Tiedote yhteistyöstä: Fingrid ja Gasgrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Väliraportti maaliskuu 2022: Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Skenaarioluonnokset kesäkuu 2023: Fingrid ja Gasgrid Finland pyytävät sidosryhmiltä palautetta yhteishankkeen skenaarioluonnoksista

#siirtoverkkoyhtiö #tuulivoima #vety #vetymarkkina
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0