Rautatiet
1 min luettu

Fintraffic investoi junien kauko-ohjaukseen Pohjois-Suomessa

7/10/2021, 08:12
Fintraffic investoi junien kauko-ohjaukseen Pohjois-Suomessa
Uuden kauko-ohjausjärjestelmän myötä Suomessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia. Kuva: Moritz Lüdtke
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Siemens Mobility toteuttaa Fintrafficille projektin, jonka tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja asentaa Pohjois-Suomen ohjausalueelle moderni kauko-ohjausjärjestelmä. Kokonaisuuteen sisältyvät kaikki uuden kauko-ohjausjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin. Projektissa huomioidaan myös junien kulunvalvonnan uudistavan Digirata-hankkeen tavoitteet.

– Toteutuksessa kasvatetaan entisestään automaatioastetta, minkä ansiosta ratatöiden hallittavuus paranee ja junakaluston siirto ratapihoilla tehostuu. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota häiriöttömyyteen, järjestelmän käyttöliittymään sekä siihen, että ohjausjärjestelmässä on valmiudet tulevaisuuden entistä digitaalisempaan junaliikenteeseen, Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila sanoo.

– Tämä on myös tärkeä askel meille rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta, Fintrafficin raideliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää sanoo.

Projektin alustava toteutusaikataulu on vuosina 2021–2025. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan Tampereella sijaitsevaan ohjauskeskuksen työpisteistä.

Toteutuksessa hyödynnetään Suomessa ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia, joka on määritelty EULYNX-hankkeessa. EULYNX-standardien avulla harmonisoidaan raideliikennejärjestelmien yhteensopivuutta koko Euroopassa ja varmistetaan sujuva tiedonsiirto myös tulevaisuudessa järjestelmän osien välillä. Toteutuksessa käytettävän rajapintastandardin avulla yhdistetään Väyläviraston radan varrella olevia asetinlaitteita Fintrafficin kauko-ohjausjärjestelmään.

Fintraffic vastaa toteutuksesta yhteistyössä Siemens Mobility Oy:n kanssa, ja Väylävirasto vastaa järjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuuriin.

#fintraffic #kauko-ohjaus #oulu #pohjois-suomi #siemens mobility #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0