Energia
2 minuutteja luettu

Fortum hakee uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle

4/03/2022, 10:02
Fortum hakee uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle
Loviisan voimalaitos
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Fortum on päättänyt hakea Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050  saakka. Näinä vuosina laitoksen odotetaan tuottavan jopa 170 terawattituntia päästötöntä sähköä. Hakemuksellaan Fortum haluaa tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen.

”Olen hyvin tyytyväinen, että päätimme hakea uutta Loviisan voimalaitoksen käyttölupaa. Ydinvoima on Fortumille päästöttömän sähköntuotannon keskeinen tukipilari ja tuotannon jatkaminen Loviisassa on ennen kaikkea satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen. Vakaana tuotantomuotona ydinvoima mahdollistaa myös tuulivoimaan pohjautuvan energian kasvattamisen”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.

”Huomioimme päätöksessämme taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Erityisen iloisia me Fortumissa olemme siitä, että kotimaisen ydinvoiman hyväksyttävyys on nyt historiallisen korkealla tasolla niin kansalaisten kuin poliittisten puolueiden parissa. Ydinvoimatuottajana yhtiöömme luotetaan”, Rauramo jatkaa.

Loviisan voimalaitos tehokas

Loviisan yksiköiden käyttöiän jatkaminen on merkittävä investointi Suomeen. Sen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat huomattavat. Viimeisten viiden vuoden aikana Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen noin 325 miljoonaa euroa. Toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit vuoteen 2050 mennessä nousevat arviolta miljardiin euroon.

”Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä ydinvoimalla luotettavasti jo yli neljänkymmenen vuoden ajan ja sen vuosituotanto vastaa noin kymmentä prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Pitkäjänteisen ja vastuullisen toiminnan kehittämisen sekä modernisointien ansiosta voimalaitos on hyvässä kunnossa ja voimme turvallisesti jatkaa sen toimintaa. Olemme erittäin iloisia voidessamme edetä käyttölupahakemuksen valmistelussa”, toteaa Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

Käyttölupahakemuksen jättämisen yhteydessä Fortum hakee myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka minkä jälkeen se suljetaan lopullisesti. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa Suomessa ensimmäisenä maailmassa 2020-luvun puolivälissä. Fortum toimittaa käyttölupahakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriöön maaliskuun loppuun mennessä, josta se siirtyy valtioneuvoston käsiteltäväksi. Valtioneuvosto pyytää lausuntoja useilta eri tahoilta, mukaan lukien Säteilyturvakeskukselta ja tekee päätöksensä asiantuntijalausuntoihin perustuen. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0