Energia
2 minuutteja luettu

Fortum kartoittaa edellytykset tulevalle uudelle ydinvoimalle

17/10/2022, 13:18
Fortum kartoittaa edellytykset tulevalle uudelle ydinvoimalle
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Aiemmin tänä vuonna Fortum teki valmistelutyötä, jonka tuloksena on nyt käynnistetty kannattavuustutkimus mahdollisuuksista rakentaa uutta ydinvoimaa sekä Ruotsiin että Suomeen.

Fortum käynnistää kaksivuotisen selvityksen uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksistä. Selvityksessä Fortum kartoittaa sekä pienydinvoimaloiden (small modular reactors, SMR), että perinteisten suurten reaktoreiden kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Tarkastelua tehdään myös poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla. Selvitys keskittyy Suomen ja Ruotsin markkinoille.
–Energiaomavaraisuus, toimitusvarmuus ja hiilineutraalius ovat yhteiskuntamme tavoitteita. Selvityksen tarkoitus on tutkia miten luotettava ja CO2-vapaa ydinvoima osaltaan auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet”, kertoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus tiedotteessa.

Luontevia kumppanuuksia

Energiamarkkinoilla vallitsee epävarmuus, jonka vuoksi ydinalan tulevaisuuden hankkeet toteutetaan todennäköisesti erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Luontevia kumppanuuksia voi löytyä esimerkiksi ydinvoima- ja kaukolämpöyhtiöiden, teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajien, start-upien, sekä vakiintuneiden ydinvoimatoimijoiden välillä. Selvityksessä tutkitaan myös ydinvoimapalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia muualla Euroopassa, erityisesti vedyn teollisen käytön osalta.

–Ydinvoiman toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat hyvin tiedossa. Kilpailukykyisten rakennusaikojen ja -kustannusten saavuttaminen onkin elinehto koko toimialallemme. Selvitystyössä tutkimme uusia mahdollisia kumppanuuksia, liiketoimintamalleja sekä lupaavia uuden sukupolven teknologioita, kuten SMR:t”, kertoo selvitystyöprojektin toteutuksesta vastaava Laurent Leveugle.

 Tiivistä yhteistyötä poliitikkojen kanssa

Selvitystyö tähtää uusien, tehokkaiden ratkaisujen löytämiseen myös suunnittelussa, kaavoituksessa ja luvitusprosessissa. Selvitysryhmä haluaa käydä aktiivista keskustelua eri sidosryhmien, kuten poliittisten päättäjien, virkahenkilöiden ja Suomen ja Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisten kanssa.

Uniperin myynnin myötä Fortum on nyt aloittanut strategiansa päivitysprosessin keskittyen fossiilivapaaseen sähköntuotantoon, joka edistää sähköjärjestelmää, jolla on korkea toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset hinnat. Toteutettavuustutkimus edistää tätä työtä. Päätökset tulevista investoinneista tehdään myöhemmin. 

#fortum #uniper
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0