Teollisuus
2 minuutteja luettu

Fortum tutkii fossiilivapaata tuotantoa Raahessa

6/06/2023, 03:04
Fortum tutkii fossiilivapaata tuotantoa Raahessa
Vedyn laajamittainen käyttö teollisuudessa on vielä kehitysvaiheessa ja siksi uusiin hankkeisiin tarvitaan monipuolista tutkimusta ja eri aloja poikkileikkaavaa yhteistyötä.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Fortum tutkii edellytyksiä fossiilivapaan vedyn tuotannolle SSAB:n teollisuusalueella Raahessa.

Fortum ja SSAB selvittävät yhdessä, millä edellytyksillä vedyn avulla valmistettavaa fossiilivapaata rautasientä voisi tuottaa Raahessa.

Strategiansa mukaisesti Fortum pyrkii edistämään vetytalouden kehittämistä Pohjoismaissa yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneiden kanssa. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä kartoittava hanke on jatkoa yhteiselle ”FFS – Towards Fossil-free Steel” -tutkimusprojektille, joka aloitettiin helmikuussa 2021, ja se on saanut tukea Business Finlandilta. Fortum on vastuussa tutkimushankkeen vetyselvityksestä.

Nyt alkavassa jatkoselvityksessä Fortum tutkii maksimissaan 700 megawatin vetylaitoksen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Selvityksessä arvioidaan myös tämän tyyppisen hankkeen läpiviemiseen tarvittavia yhteistyömalleja ja rahoitusrakennetta sekä operointiin ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Selvityksen aikana käynnistetään vedyn valmistukseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Vedyn laajamittainen käyttö teollisuudessa on vielä kehitysvaiheessa ja siksi uusiin hankkeisiin tarvitaan monipuolista tutkimusta ja eri aloja poikkileikkaavaa yhteistyötä.

”Selvitettävän vetyratkaisun kokoluokka on niin suuri, että itse selvitys on merkittävä vaihe teollisen mittaluokan vetyosaamisen kehittämisessä Suomessa. Selvitys on strategiamme ytimessä: haluamme auttaa teollisuutta vähentämään päästöjään ja sitä kautta vastaamaan puhtaiden tuotteiden kysyntään ”, sanoo Fortumin Suomen vetyprojekteista vastaava Mikko Muoniovaara.

Mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin selvitysten perusteella. 

Fortum ja vety

Fortumilla on vahva asema puhtaassa energiantuotannossa, ja pyrimme löytämään teollisuusasiakkaillemme ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Haluamme edistää puhtaan vedyn hyödyntämistä Pohjoismaissa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tutkimme aktiivisesti vetyyn liittyviä konsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden, terästeollisuuden, kemianteollisuuden sekä liikenteen alan yritysten kanssa.

#fortum #fossiilivapaa #raahe #vety #vihreä siirtyminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0