Energia
1 min luettu

Fortum tutkii pienydinvoiman mahdollisuuksia Ruotsissa

16/12/2022, 08:27
Fortum tutkii pienydinvoiman mahdollisuuksia Ruotsissa
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Fortum ja ruotsalainen Kärnfull Next Ab ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen pienten modulaaristen reaktoreiden (SMR) mahdollisuuksien tutkimisesta Ruotsissa. Aiesopimus on osa Fortumin kaksivuotista selvitystä koskien uuden ydinvoiman edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa.

Sopimuksen ansiosta Fortum ja Kärnfull Next pystyvät yhdessä osallistumaan Ruotsissa käynnistyviin potentiaalisiin SMR-hankkeisiin, jotka voivat johtaa konkreettisiin toimiin. Ensimmäisen pienreaktorin käyttöönoton aikataulu Ruotsissa riippuu pitkälti siitä, miten reaktorien sijaintia ja lukumäärää koskeva lupamenettely, lisensointi ja lainsäädäntö kehittyvät ja näin ollen Fortumin mahdolliset investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmin.

”SMR-reaktorit voivat tarjota sekä teollisuudelle että kunnille ennustettavaa ja fossiilivapaata sähkön, lämmön ja vedyn tuotantoa. Yhdessä uuden tuulivoiman kanssa ne voivat osaltaan vastata ilmastomuutoksen asettamaan haasteeseen. Kärnfull Next on merkittävä toimija alalla, ja näemme, että osaamisemme täydentävät toisiaan erinomaisesti”, sanoo Fortumin uutta ydinvoimaa koskevan selvityksen johtaja Laurent Leveugle.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi sähkön käyttöä on lisättävä merkittävästi tulevina vuosikymmeninä ja Ruotsin hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energiantuotannossa tarvitaan määrätietoisia toimia. Kasvavaan kysyntään vastaamiseksi fossiilivapaiden energiatuotantoa on lisättävä merkittävästi. Tähän tarkoitukseen pienet modulaariset reaktorit ovat yksi potentiaalinen ratkaisu ja ne ovatkin herättäneet kiinnostusta teollisuudessa.

#fortum #kärnfull next
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0