Infrastruktuuri
2 minuutteja luettu

Haasteista huolimatta maanteillä tapahtuu

12/04/2023, 03:00
Haasteista huolimatta maanteillä tapahtuu
Maanteiden korjausvelka jatkaa vain kasvamistaan.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Korjausvelan kasvu, kustannusten nousu ja alemman tieverkon rapistuminen.

Näiden sinänsä valitettavien tosiasioiden ohella maanteillä ja suunnittelupöydillä tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että sujuva, turvallinen ja kestävä liikkuminen mahdollistuvat.

Keski-Suomen ELY-keskus on julkaissut jokavuotisen tienpidon ja liikenteen suunnitelmansa, jossa avataan alueen maantieliikenteen suuntaviivoja ja lähiajan toimenpiteitä.

Vuoden 2023 Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa käsitellään seikkaperäisesti maantiestöön liittyviä kysymyksiä aina kokonaisrahoituksesta konkreettisiin toimenpiteisiin saakka, muun muassa päällysteiden ja siltojen korjauskohteita.

– Päällystetyn tieverkon kunto ja kesän aikana uudelleenpäällystettävän tieverkon pituus ovat hyviä ja lahjomattomia mittareita perustienpidon määrärahan riittävyyden arvioimiseksi, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen toteaa suunnitelman esipuheessaan.

Maanteiden eteen työskennellään tänäkin vuonna

Iso huomio suunnitelmassa kiinnittyykin etenkin päällystysohjelman ja uusien käynnistettävien tiehankkeiden niukkuuteen, mutta arvokasta on katsoa myös sitä, millä tavoin esimerkiksi kestävää liikkumista edistetään, joukkoliikennettä järjestetään tai yksityisteiden perusparannusavustuksia myönnetään. Viimeksi mainittu on sikälikin poikkeus, että tällä hetkellä se ei kärsi resurssiniukkuudesta.

– ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus koostuu perusväylänpidon ja julkisen henkilöliikenteen määrärahoista sekä yksityistieavustuksista. Vuonna 2023 rahoitusta tienpitoon ja liikennepalvelujen järjestämiseen on käytössä yhteensä 46 miljoonaa euroa, toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäki summaa.

Siltojen perusteellisia parannustöitä valtion maanteillä suoritetaan vuoden aikana kymmenellä eri kohteella. Huonokuntoisia siltoja on huomattavasti enemmän, joten korjauspäätösten tekeminen on tarkan priorisoinnin tulos. Huomionarvoinen yksityiskohta on sekin, että Kirri-Tikkakoski-moottoritien valmistuttua ELY-keskuksen kunnossapitovastuulle tuli 30 uutta siltaa.

Keski-Suomen ELY-keskuksella on käynnissä useita toimenpiderahoitusta odottavia suunnitteluhankkeita maantieverkon parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä ovat muun muassa Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla ja Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/keski-suomi-tienpidon-ja-liikenteen-suunnitelma

#keski-suomi #korjausvelka #liikenne #maantie #tienpito
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0