Asunnot
2 minuutteja luettu

Helsingin Mellunmäessä rakennetaan kokonainen kortteli uusiksi

3/11/2021, 08:26
Helsingin Mellunmäessä rakennetaan kokonainen kortteli uusiksi
Mellunpuisto, näkymä Mellunmäentieltä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Kahden asunto-osakeyhtiön aloitteesta syntynyt täydennysrakentamisen hanke Itä-Helsingissä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. 1960-luvulla rakennettujen peruskorjausikäisten asuintalojen tilalle rakennetaan uusi, moderni asuinkortteli sekä palveluja Mellunmäen metroaseman läheisyyteen.

Kaikkiaan seitsemän kahden taloyhtiön 1960-luvulla rakennuttamaa kolmikerroksista kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Asuntosijoittajaryhmä on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat ovat sitoutuneet myymään asunto-osakkeensa.

– Taloyhtiöiden lähtökohta on ollut, että kauppa olisi jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaisi muuton uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla. Tavoitteena on ollut, että saamme kaikki osakkaat hankkeen taakse. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä tavoite on nyt toteutunut, hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreistä sanoo.

Taloudellisesti edullista vaihtoehtoa edessä olleelle laajalle linjasaneeraukselle on etsitty taloyhtiöissä vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki uudistui niin, että purkavaan uudisrakentamiseen ei tarvita yksimielisyyttä vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 80 prosentin määräenemmistöllä. Mellunmäen asunto-osakeyhtiöt, Helsingin Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2, ovat olleet aktiivisesti mukana ajamassa lakimuutosta.

Mellunmäen kortteliprojekti on laajuudeltaan tiettävästi suurin purkavan uudisrakentamisen hanke Suomessa. Hanketta on edistänyt ja suunnitteluratkaisuja kehittänyt taloyhtiöiden kumppanina A-Insinöörit.

Kortteli jakautuu jatkossa useampaan pienkortteliin

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6-8 kerrosta ja sisäpihat. Kortteleihin on suunniteltu yhteiskäyttötilat ja piha-alueet. Niihin on tulossa myös liike- ja palvelutiloja muun muassa ravintoloille ja päiväkodille. Asemakaavasuunnittelusta on vastannut Suomen Arkkitehtipalvelu.

– Asukkaat voivat asuntokauppojen jälkeen jatkaa asumista vuokralaisina nykyisissä asunnoissaan, ja heillä on etuosto-oikeus uusista taloista. Uudisrakentamisessa katse on tätä päivää pitemmällä – siinä huomioidaan paitsi nykyiset ja tulevat asumisen tarpeet myös pitkän aikavälin ilmastovaikutukset, Markus Saari sanoo.

Alueelle on suunnitteilla muun muassa maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu. Helsingin kaupunki ollut vahvasti mukana suunnittelussa.

– Kortteliprojekti toteuttaa tavoitteita uudistaa Mellunmäkeä tasavertaisena ja hyvinvoivana kaupunkialueena. Täydennysrakentaminen parantaa fyysistä asumisympäristöä sekä palveluverkkoa ja tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten liikenneyhteyksien äärelle. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään myös hiilineutraalisuustavoitteita, sanoo asemakaavoituksen itäisen alueyksikön päällikkö Anri Linden Helsingin kaupungilta.

Hanketta on lähdössä toteuttamaan sijoittajaryhmä, jossa ovat mukana suomalaiset asuntotuotantoyhtiöt Avain-yhtiöt, Lakea, Sato ja T2H. Myös A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment on mukana kehitysyhtiössä sijoittajana. Lopulliset investointipäätökset tehdään lähiaikoina.

#a-insinöörit #helsinki #mellunmäki #suomen arkkitehtipalvelut #täydennysrakentaminen #uudisrakentaminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0