Rakentaminen Hoitoala
1 min luettu

Helsingin valtuusto hyväksyi Laakson sairaalan asemakaavamuutoksen

20/01/2022, 13:07
Helsingin valtuusto hyväksyi Laakson sairaalan asemakaavamuutoksen
Kuva: Laakson LATU
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Helsingin kaupunginvaltuuston nyt hyväksymä asemakaava mahdollistaa, että Laakson sairaalan alueelle voidaan toteuttaa nykyaikaista hoitoa tarjoava HUSin ja Helsingin kaupungin sairaalakampus. Alueelle saa rakentaa sekä uusia rakennuksia että lisätilaa kuntoutuskeskuksen rakennukseen. Vanhat, arvokkaat sairaalarakennukset ja sairaalapuutarha suojellaan.

HUS ja Helsingin kaupunki ovat suunnitelleet uutta sairaalaa ja sairaalahanketta samanaikaisesti asemakaavan valmistelun kanssa. Sairaalan uusi päärakennus tulee Urheilukadun varteen. Sen paikalta puretaan asuintaloja, terveysasema sekä päiväkoti. Alueen vehreään pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jossa tarjotaan lapsia ja nuoria palvelevaa psykiatrista hoitoa. Kolmas, alueen itäosaan suunniteltu uudisrakennus, osoitetaan myös psykiatrisen hoidon käyttöön.

Valtuuston nyt hyväksymässä asemakaavamuutoksessa muun muassa tulevaa päärakennusta on osittain madallettu ja siirretty etäämmälle kadusta, jolloin Urheilukadun asuinkatumainen luonne säilyy. Uudisrakentamisen määrä on samalla hieman vähentynyt.

Tontin pohjoisosien arvokkaat 1920–30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset ja 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto peruskorjataan. Sairaalarakennukset muutetaan poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi. Sairaalapuutarha kunnostetaan.

Lisäksi Laakson sairaala-alueelle on tulossa uusi pääajoyhteys maan alta Auroranportin kautta, sillä sairaala-alueen liikennemäärät lisääntyvät. Maanalaisiin tiloihin on suunnitteilla uudet pysäköintitilat enintään 650 autolle sekä saattoliikenne- ja huoltotiloja. Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille tulee logistiikkatunneli.

Rakennushankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Laakson yhteissairaalan tiloja on suunniteltu yhteistyössä sairaalan henkilökunnan sekä potilaiden ja asiakkaiden edustajien kanssa. Hanke on saanut 2021 Mielen avain -tunnustuspalkinnon ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämisessä.

#helsinki #laakson yhteissairaala #peruskorjaaminen #uudisrakennus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0