Kiinteistöt Kiinteistökaupat
2 minuutteja luettu

Helsinki myy kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta

28/01/2022, 14:57
Helsinki myy kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta
Tervasaaren aitta. Kuva: Helsingin kaupunki
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta myönsi viime vuoden toukokuussa myyntiluvan sekä Tervasaaren aitalle että Franzenin torpalle, ja kummatkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on nyt laitettu myyntiin. Myynti on osa kaupungin uutta toimitilastrategiaa, jossa se luopuu rakennuksista, joille sillä ei ole käyttöä omassa palvelutuotannossa tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Hirsirunkoinen Tervasaaren aitta on kerrosalaltaan 322 neliömetriä. Kauppias Petter Heidenstrauchin vuonna 1805 rakennuttama aitta on Tervasaaren viimeinen säilynyt aitta, ja viimeiset 60 vuotta se on toiminut yhtäjaksoisesti kahvilana ja ravintolana, jollaisena se tulee jatkamaan myös myynnin jälkeen.

Viimeisimmät isot muutostyöt aitassa tehtiin vuonna 2015, jolloin ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kauttaaltaan, itä- ja eteläjulkisivuille toteutettiin pystyrimalaudoitus lisäämään eristystä ja eteläpäädyn maisemaikkuna uusittiin tuomaan ravintolasaliin enemmän valoa.

Vuonna 2019 alueelle tuli voimaan uusi kaava, joka mahdollistaa uuden lasisen paviljongin sekä huoltosiiven rakentamisen aitan yhteyteen. Mahdollisen huoltosiiven kerrosala on 80 neliömetriä ja paviljongin 76 neliömetriä. Kaupungin mukaan ostajan on purettava nykyinen asemakaavan vastainen huoltorakennus. Aitta itsessään on suojeltu, ja mahdolliset muutostyöt tulee toteuttaa yhteistyössä museoviranomaisten kanssa.

Rakennus sijaitsee 586 neliömetrin kokoisella vuokratontilla, joka vuokrataan 30 vuodeksi.

Arviolta 1860-luvulla rakennettu Franzenin torppa ollaan puolestaan myymässä asuinkäyttöön. Sr1-merkinnällä suojellusta torpasta on tehty viimeisten vuosien aikana rakennushistoriaselvitys, melu- ja tärinäselvitys sekä kuntoarvioita. Mahdolliset kunnostukset tulee kaupungin mukaan tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Hirsirunkoinen rakennus sijaitsee 851 neliön kokoisella vuokratontilla puistomaisessa ympäristössä. Sen arvioitu vuosivuokra vuodelle 2022 on 2560 euroa, ja se tehdään sopimusluonnoksen mukaan vuoteen 2061 asti.

#franzenin torppa #helsinki #tervasaaren aitta
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0