Tiet
2 minuutteja luettu

Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltatöiden suunnittelijat on valittu

14/12/2021, 10:27
Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen siltatöiden suunnittelijat on valittu
Havainnekuva uudesta Kirjalansalmen sillasta. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus, WSP Finland Oy
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Väyläviraston ja Kreaten allianssihankkeessa suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Lisäksi hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, ja siihen sisältyy muun muassa kahden pyöräilyn ja jalankulun alikulun – Valoniemen ja Ekbackin alikulkukäytävät – ja Kalakoulun risteyssillan rakentaminen.

Hankkeen suunnittelu päädyttiin Väyläviraston mukaan hankkimaan hankkeen parhaaksi –periaatteella, eli hankkeelle yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, koska näin haastavaan toimeksiantoon tekijöitä oli tarjolla rajallisesti.

Suunnittelutyö toteutetaan sopimuksellisesti Kreate Oy:n alihankintana. Itse suunnittelutoimeksianto on jaettu kolmeen osaa: Kirjalansalmen sillan suunnittelu, Hessundinsalmen sillan suunnittelu ja väyläsuunnittelu, joka sisältää kolme pienempää siltaa (Kalakoulun risteyssilta, Ekbackin ja Valoniemen alikulkukäytävät). Kirjalansalmen vinoköysisillan suunnittelijaksi on valittu WSP Finland Oy, Hessundinsalmen sillan ja väyläsuunnittelun tekee AFRY Finland Oy. Molemmilla suunnittelutoimistoilla on Väyläviraston mukaan kokemusta useista erittäin vaativista silta- ja väyläprojekteista.

– Kirjalansalmen silta tulee koostumaan kahdesta korkeasta pyloniparista, jotka kannattelevat vinoköysien avulla sillan noin 250 metrin pituista pääjännettä. Edellinen saman kokoluokan maantieliikenteen vinoköysisilta on valmistunut Suomeen lähes 30 vuotta sitten, eli ei ihan jokapäiväistä tekemistä. Siltojen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siltojen käyttöikään ja ylläpidettävyyteen. Allianssimalli sallii parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan silta-asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja rakentajan osaamisen yhdistämisen. Yhdessä tekemällä syntyy hyvää. Molempien siltojen tulee olla pitkäikäisiä ja kestää raskaita teollisuuskuljetuksia vähintään seuraavat sata vuotta, taustoittaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

#hessundinsalmen silta #kirjalansalmen silta #kreate #maantie 180 #sillat #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0