Kaivos
1 min luettu

Hituran kaivoksen toisen vaiheen sulkemisurakka on valmistunut

17/09/2021, 07:35
Hituran kaivoksen toisen vaiheen sulkemisurakka on valmistunut
Hituran kaivoksen sulkemistyöt jatkuvat muun muassa veden laadun tarkkailulla. Kuva: Skarta Finland Oy
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Hituran kaivoksen sulkemista hoitava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoittaa lehdistötiedotteessa, että sulkemistöissä on otettu merkittävä edistysaskel. Vuonna 2019 aloitettu toinen vaihe, jossa muun muassa kaivoksen sivukivialueet ja loput rikastushiekka alueesta suljettiin peittorakenteilla, on saatu valmiiksi. Toisen vaiheen aikana alueella tehtiin myös oja- ja putkijärjestelyitä, joiden avulla vesiä voidaan ohjata laadun perusteella joko puhdistettavaksi vedenkäsittelylaitokseen, suoraan ulos kaivosalueelta tai avolouhokseen. Urakoitsijana oli Skarta Finland Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy).

Sulkemistyöt on tehty kaivosyhtiölle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Hituran sulkeminen on tähän mennessä maksanut yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa. Pääosa sulkemisen rahoituksesta on tullut ympäristöministeriöstä.

Vesienkäsittely jatkuu Hiturassa toistaiseksi ja sulkemistöiden ensimmäisen vaiheen urakoitsijana toiminut Fortum hoitaa vesienkäsittelyä ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Vesienkäsittelyssä syntyvä sakka kuljetetaan Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskukseen loppusijoitukseen.

Sulkemistöiden valmistumisen jälkeen ELY-keskus jatkaa kaivosalueella syntyvien vesien laadun seurantaa. Tavoitteena on vesien laadun parantuminen pitkällä aikavälillä sulkemistoimien ja peittorakenteiden myötä. Suljettujen alueiden ulkopuolella maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset ovat vielä kesken ja mahdollisten maaperäkunnostusten tarve selviää myöhemmin.

Avolouhoksen käyttöä osana vesien puhdistusta tarkastellaan sulkemisen jälkeisessä vesienkäsittelysuunnitelmassa, joka on tarkoitus laatia vuonna 2022. Jos kaivosalueella syntyvien vesien laatu paranee riittävästi, eikä niitä tarvitse enää puhdistaa vedenkäsittelylaitoksessa, voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyä puhdistamaan vesiä avolouhoksessa bakteeritoiminnan avulla.

#hitura #hituran kaivos #nivala #pohjois-pohjanmaa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0