Uutiset Tuomiot
2 minuutteja luettu

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työnjohtajalle työturvallisuusrikosasiassa

24/10/2022, 21:48
Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työnjohtajalle työturvallisuusrikosasiassa
Turun hovioikeus
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Turun hovioikeus 21.10.2022 antamassaan tuomiossa pysyttänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomion. Kyseissä tuomiossa käräjäoikeus oli tuominnut betonielementtejä tehneen tehtaan tehtaanjohtaja sekä kaksi työnjohtajaa kunkin 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 8 000 euron yhteisösakko. Rikokset liittyivät työtapaturmaan, joka tapahtui syyskuussa 2020.

Toinen tuomituista työnjohtajista valitti tuomioistaan hovioikeuteen. Toinen työnjohtaja ja toimitusjohtaja eivät valittaneet.

Käräjäoikeus oli tuominnut valittaneen työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus katsoi hänen, yhdessä toisen työnjohtajan kanssa, vastanneen A-pukissa säilytettyjen raudoitusverkkojen säilyttämisestä ja kantamisesta. Lisäksi työnjohtaja oli kahden työtapaturmassa raudoitusverkkonipun alle jääneen työntekijän lähiesimies.

Käräjäoikeus katsoi lisäksi, että valituksen tehneen työnjohtajan vastuulle kuuluivat työturvallisuusasiasta laajemmin kuin toiselle työnjohtajalle.

Pitkä työkokemus vastaavasta alasta

Valituksen tehnyt työnjohtaja oli ehtinyt työskennellä yrityksen palveluksessa noin 10 viikkoa ennen työtapaturmaa. Hänellä oli kuitenkin ollut pitkä työkokemus vastaavasta alasta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että raudoitusverkkojen säilytystavassa oli ollut puutteita jo pitkin syksyä 2018, kun työnjohtaja oli työssä. Lisäksi hänellä ei katsottu olleen erityisen monta alaista. Näin ollen työnjohtajan työsuhteen keston katsottiin olleen riittävä siihen, että hän olisi voinut puuttua lainvastaiseen olotilaan eli raudoitusverkkojen säilyttämiseen.
Hovioikeudelle osoittamassaan valituksessa työnjohtaja katsoi, että A-pukit, joita raudoitusverkkojen säilyttämiseen käytettiin, olivat riittävän lujat eivätkä liian täynnä vaan raudoitusverkkoniput olivat liian pystysuoraan. A-pukit tai niiden täyttö eivät ole kuuluneet hänen vastuulleen. Työnjohtaja vetosi myös siihen, että hän ei ollut saanut riittävää perehdytystä eikä hänen tietoonsa ollut tullut raudoitusverkkojen säilyttämiseen liittyviä vaarailmoituksia tai puheita säilytystavan vaaratekijöistä.

Syytä varmistua työpaikan turvallisuudesta

Hovioikeudessa kuultiin kahta uutta todistajaa käräjäoikeudessa kuultujen lisäksi. Hovioikeuden lopputulos kuitenkin oli, että se teki vastanottamastaan näytöstä samat johtopäätökset kuin käräjäoikeus. Näin ollen käräjäoikeuden tuomiota ei ole aihetta muuttaa.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Suontausta muistuttaa, että lyhyt työsuhteen kestokaan ei aina poista työnantajan edustajan vastuuta työturvallisuudesta. Jokaisen uuden esimiehen on syytä varmistua työpaikan turvallisuudesta, muun muassa varmistamalla, että työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi on ajan tasalla sekä varmistamalla työssä käytettävien työvälineiden turvallisuus.

#turun hovioikeus #varsinais-suomen käräjäoikeus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0