Energia
1 min luettu

Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran tuulivoimapuistohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä

14/07/2022, 06:04
Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran tuulivoimapuistohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä
Hyrynsalmelle Iso Tuomivaaran alueelle suunnitellaan tuulivoimapuiston rakentamista. Kuva: Kainuun ELY-keskus, Kimmo Rauatmaa.
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tuulipuisto on suunniteltu alustavasti liitettäväksi 110 kV voimajohtoon Hyrynsalmen muuntoasemalla. Maakaapelointi on tarkoitus tehdä tietä pitkin noin 24 km muuntoasemalle asti. Vaihtoehtoisesti tuulipuisto voidaan liittää 110 kV:n sähköverkkoon, joka kulkee noin 5 km päässä alueesta länteen. Tällöin tarvitaan oma kytkinasema.
Kainuun ELY-keskus on ratkaisussaan tarkastellut tapauskohtaisesti, onko suunnitelulla tuulivoimapuistohankkeella sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin tulee soveltaa YVA-menettelyä. Tarkastelussa on huomioitu Iso Tuomivaaran luonto- ja maisema-arvot ja keskeinen sijainti Ukkohallan matkailukeskuksen vieressä.
Tämän hankkeen lisäksi Ukkohallan matkailukeskuksen läheisyydessä olevan Iso Tuomivaaran alueen läheisyyteen on suunnitteilla toinenkin tuulivoimahanke. Nämä tuulivoimahankkeet tulisivat toteutuessaan muodostamaan yhteensä lähes yhtenäisen 14–18 tuulivoimalaa muodostavan kokonaisuuden.

Ukkohallan matkailukeskuksen kehittämiseen pitää ottaa huomiota

Kainuun korkeimman vaaran alueelle ja läheisyyteen rakennettaisiin siten merkittävä määrä uutta infrastruktuuria, jolla kokonaisuutena arvioituna voi olla merkittäviä ja siten todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä ympäristövaikutuksia alueen luontoon, maisemaan ja Ukkohallan matkailukeskuksen kehittämiseen. Hanke on siten rinnastettavissa YVA-lain tarkoittamiin hankkeisiin, joilla on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla sovelletaan aina arviointimenettelyä.
Kuulutus on nähtävillä 8.7.– 8.8.2022 Hyrynsalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset –verkkosivuilla.
Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta on nähtävillä Kainuun ELY-keskuksen YVA-hankkeiden päätöksissä ymparisto.fi -verkkosivuilla, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin.

#solarwind oy #ukkohallan matkailukeskus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0