Kiinteistöt Hallinnointi
2 minuutteja luettu

Hyvinvointialueiden toimi- tila- ja kiinteistöhallinto maakuntien tilakeskukselle

12/10/2021, 15:15
Hyvinvointialueiden toimi- tila- ja kiinteistöhallinto maakuntien tilakeskukselle
Osaamiskeskuksen tulee laatia vuosittain selvitys alueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista valtioneuvostolle. Kuva: Cory Mogk
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Maakuntien tilakeskus saa pöydällään valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon, mikä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tilakeskuksen tulee koota hyvinvointialueiden tilatietoja, jotta niitä koskeva päätöksenteko voidaan tehdä ajantasaisen tiedon perusteella.

Laki hyvinvointialueista määrittelee osaamiskeskuksen tehtäväksi hyvinvointialueiden yhteisen tilatietojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden ylläpidon sekä vuosittaisen selvityksen laadinnan valtioneuvostolle alueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Tehtäviä voidaan säätää lisää myös asetuksella. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muitakin toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä.

– Tieto on meidän toimintamme perusta. Osaamiskeskuksen ydin on tiedolla johtamisessa. Tuotamme esimerkiksi olemassa olevan ja jatkuvasti kehittyvän tilatiedon avulla entistä täsmällisempiä raportteja, analyyseja ja arvioita hyvinvointialueiden tavoitteellisen tilajohtamisen kehittämiseksi. Vertailukelpoinen tilatieto ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittäminen turvaavat tulevaisuuden hyvinvointia terveinä, turvallisina ja tarkoituksenmukaisina julkisina tiloina, Latvala visioi.

Maakuntien tilakeskuksessa keskitytään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen läpiviemistä. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten käytössä olevat tilat siirtyvät hyvinvointialueiden käyttöön. Kunnilta hyvinvointialueille vuokrattavien tilojen määrittely on useilla alueilla vasta juuri alkanut.

– Jo pelkkä ajantasaisten tilatietojen kokoaminen ja vuokrasopimusten huolellinen laadinta – palveluista puhumattakaan – edellyttää täsmällistä tietoa kiinteistöistä, niiden toiminnoista, kunnosta ja korjaustarpeista. Olemme koonneet Modulo-tilatietopalveluumme tietovarantoa julkisista tiloista jo muutaman vuoden ajan piirien ja pelojen kanssa. Tämän lisäksi olemme solmineet tiedonsiirtosopimukset jo sadan kunnan kanssa. Ne ovat etulyöntiasemassa, kun pohditaan vaikkapa yhtenäistä vuokrasopimusmallia. Sopimuksia on lukumäärällisesti paljon, sillä kunnista tulee vuokranantajia hyvinvointialueiden tuhansille tiloille ja miljoonille neliöille, Latvala sanoo.

#maakunnat #tilakeskus #toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0