Energia
2 minuutteja luettu

Insinöörien työllisyystilanne parani viime vuodesta

8/12/2021, 13:55
Insinöörien työllisyystilanne parani viime vuodesta
Insinöörien työllisyystilanne on vuonna 2021 parantunut edeltävästä uudesta, mutta palkkakehitys on jäänyt pääosin vaisuksi. Kuva: Pixabay
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Insinööriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus osoittaa, että insinöörien työllisyystilanne on paranemaan päin. Vuoden 2020 lokakuussa seitsemän prosenttia insinööreistä oli joko työttömänä tai lomautettuna, mutta tämän vuoden lokakuussa osuus oli enää kolme prosenttia. 94 prosenttia insinööreistä oli lokakuussa kokopäivätöissä.

Työllisyyden paraneminen näkyy myös työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa kaikilla muilla paitsi yli 59-vuotiailla insinööreillä. Kuusikymppisten insinöörien työllisyys on vuoden 2021 aikana jopa heikentynyt. Lisäksi lomautettujen insinöörien määrä on laskenut tasaisesti koko vuoden ajan.

– Osaajapula on parhaillaan monien työpaikkojen haaste. On tärkeää, että kaikkien osaaminen saadaan työelämään mukaan, sanoo Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa.

Palkkakehitys vaisua

Vaikka työllisyystilanne on parantunut, palkkakehitys on jäänyt vaisuksi. Insinöörien mediaanipalkka oli vuoden 2021 lokakuussa 4 200 euroa kuukaudessa ja keskiarvopalkka 4 483 euroa kuukaudessa. Vuoden takaisesta mediaanista nousua oli 0,7 prosenttia ja keskiarvosta prosentin.

Insinööriliiton mukaan palkkakehityksen hitautta selittävät rakenteelliset erot. Moni vuonna 2020 irtisanotuksi tai lomautetuksi tulleista työllistyi. Vastavalmistuneet löysivät itselleen työpaikan aiempaa useammin.

– Vastavalmistuneiden tai työttömyydestä työllistyneiden palkkataso jää usein keskimääräistä matalammaksi, mikä näkyy palkkojen vähäisenä nousuna, Larjomaa sanoo.

Palkka muuttui työpaikan vaihtamisen vuoksi 12 prosentilla insinööreistä eli kaksi prosenttiyksikköä useammalla kuin viime vuonna. Työpaikkaa vaihtaneista palkka nousi 70 prosentilla ja laski 11 prosentilla. Jos palkka nousi työpaikkaa vaihdettaessa, keskimääräinen palkannousu oli 586 euroa. Jos palkka laski työpaikan vaihdossa, keskimääräinen palkanlasku oli 400 euroa kuukaudessa.

Aiempaa vaativampiin tehtäviin siirtymisen vuoksi palkka nousi kymmenellä prosentilla insinööreistä. Nousua edellisestä vuodesta oli prosenttiyksikön verran. Uusiin tehtäviin siirtyneillä palkka nousi keskimäärin 473 euroa. Entisessä tehtävässä saadun henkilökohtaisen palkankorotuksen keskimääräinen suuruus mediaanina oli 243 euroa kuukaudessa.

– Henkilökohtaisen palkankorotuksen sai joka viides insinööri. Myös aiempina vuosina palkka on noussut eniten työpaikanvaihtajilla, Larjomaa sanoo.

Tietotekniikan insinöörit ohi teollisuuden insinööreistä

Eniten palkat kasvoivat tietotekniikan palvelualalla, jolla mediaanipalkka nousi 4,3 prosenttia 4 380 euroon kuukaudessa. Alan mediaanipalkka nousi korkeammaksi kuin teollisuuden mediaanipalkka, joka oli 4 350 euroa. Myös ohjelmistosuunnittelutehtävien mediaanipalkka nousi vauhdikkaasti, 4,9 prosenttia 4 300 euroon kuukaudessa.

Useimmilla muilla aloilla tai muissa tehtävissä keskimääräinen palkkataso ei juuri noussut vuodesta 2020.

Työpaikan vaihto oli yleisintä tietotekniikan palvelualalla. Lisäksi alalla työskentelevät saivat henkilökohtaisia palkankorotuksia useammin kuin muilla yksityisillä aloilla työskentelevät.

#insinööri #insinööriliitto #palkka #talous #työllisyys #työmarkkinat
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0