Infrastruktuuri
1 min luettu

Ramboll jatkaa Itäradan suunnittelua

27/02/2024, 07:31
Ramboll jatkaa Itäradan suunnittelua
Kuva: Ramboll
Toimitus Toimitus
Like 0

Itärata on koko Suomen kannalta merkittävä infrahanke, joka vaikuttaa huoltovarmuuteen sekä alentaa niin henkilö- kuin tavaraliikenteen hiilijalanjälkeä. Hankkeessa suunnitellaan uusi nopean henkilöjunaliikenteen mahdollistava kaksiraiteinen yhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan rakentamisvalmiuteen saakka. Yhteys mahdollistaa myös nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Eri linjausvaihtoehdot kulkevat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueella. Ratalinjaus löytyy jo Kymenlaakson ja Uudenmaan maakuntakaavoista.

– On innostavaa jatkaa äskettäin valmistuneessa Itäradan pääsuuntaselvityksessä aloittamaamme työtä. Tässä suunnitteluvaiheessa tutkimme ja tarkennamme ratalinjausvaihtoehtoja ja selvitämme niiden ympäristövaikutuksia. Ratalinjausvaihtoehtoihin vaikuttavat alueen luonto- ja muiden arvojen ohella myös alueen kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien tarpeet ja intressit. Kattavan vuoropuhelun merkitys on avainasemassa, Rambollin projektipäällikkö Markku Salo toteaa.

#itärata #ramboll
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0