Energia
1 min luettu

Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Luhangassa

9/03/2023, 05:48
Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Luhangassa
Luhangassa uutta runkoyhteyttä rakennetaan keväällä 2023 Luhankjärveltä Retuenlahteen. Työmaa sijoittuu Hakulinniemen, Pyrylän, Tomolan, Kotkalahden, Siikaniemen ja Retuen alueille.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Luhangassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Luhangassa uutta runkoyhteyttä rakennetaan keväällä 2023 Luhankjärveltä Retuenlahteen. Työmaa sijoittuu Hakulinniemen, Pyrylän, Tomolan, Kotkalahden, Siikaniemen ja Retuen alueille.

Vanha, 1960-luvulla metsään rakennettu keskijänniteilmajohtoverkko puretaan. Uusi keskijänniteilmajohtolinja rakennetaan pääasiassa Sysmäntien ja Tommolantien varteen. Joitain vanhoja haarayhteyksiä korvataan pienjännitemaakaapelilla. Yhteensä uutta verkkoa rakennetaan 20 kilometriä.

– Sähkön toimitusvarmuus paranee työmaata laajemmalla alueella, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Mikko Höylä.

Maakaapeliosuudet on pääasiassa jo tehty. Ilmajohtolinjan rakentaminen alkaa keväällä 2023. Rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Ville Sepponen toivoo alueella liikkuvilta tarkkaavaisuutta.

– Maasto on haastavaa, sillä siellä on paljon kalliota ja korkeuseroja, Sepponen sanoo.

Työmaa kiertää paikallisen luonnonsuojelualueen. Uuden runkoyhteyden on määrä valmistua lokakuussa 2023. Vanhan verkon purkutyöt tehdään talvella ja keväällä 2024.

Investoinnin arvo on 700 000 euroa. Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.

#energia #järvi-suomen energia #sähköntoimintavarmuus #sähköntoimitus #toimitusvarmuus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0