Energia
1 min luettu

Joensuuhun aletaan rakentaa bioteollisuuslaitosta

25/01/2022, 08:49
Joensuuhun aletaan rakentaa bioteollisuuslaitosta
Uusi bioteollisuuslaitos rakennetaan Joensuuhun Savon Voima Oyj:n sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Kuva: Business Joensuu
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Taalerin sijoituskohde  Joensuu Biocal Oy alkaa rakentaa uutta bioteollisuuslaitosta Joensuuhun Biotien alueelle, Savon Voima Oyj:n sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille vielä tänä keväänä. Vuoden 2023 puolivälissä valmistuvan laitoksen suunniteltu kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia vuodessa.

Tehdas käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa. Raaka-ainetta kuluu vuosittain noin 250 000 kuutiometriä. Torrefioitua biomassaa käytetään sementti- ja terästeollisuudessa, ja lisäksi biohiilessä nähdään mahdollisuuksia maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

– Investointi luo uusia työpaikkoja Joensuun alueelle ja tukee erinomaisella tavalla kaupungin ilmastostrategiaa ja sen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Samalla se vastaa strategiseen tavoitteeseemme olla maailmanluokan osaaja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sanoo.

– Joensuu on erinomainen paikka kehittää bioteollisuuden hanketta. Alueella kehitetään alaan liittyvää verkostoa, yhteiskunnalliset toimijat näkevät bioteollisuuden mahdollisuudet ja yhteistyö esimerkiksi Business Joensuun kanssa on ollut erittäin vahvaa. Tälle hankkeelle erityisen merkityksellisiä ovat myös yhteistyö paikallisen energiayhtiön kanssa sekä erinomainen logistinen sijainti vesiväylän varrella, sanoo Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtaja Tero Saarno.

Osapuolet ovat jo perustaneet yhteisen biomassanhankintayhtiön tulevan raaka-ainehuollon tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Uutta liiketoimintaa tukemaan on lisäksi muodostettu yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana muun muassa Luonnonvarakeskus Luke, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu Oy sekä Business Joensuu Oy. Ryhmän tavoitteena on kehittää monipuolisesti biohiileen perustuvaa materiaaliosaamista, tunnistaa torrefioidulle biomassalle ja biohiilelle uusia käyttökohteita ja vauhdittaa tuotekehitystä yrityksissä.

#biomassa #bioteollisuuslaitos #joensuu #joensuu biocoal oy #sementti #taaleri #teräs
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0