Hoitoala
2 minuutteja luettu

Jorvin sairaalan uuden osaston rakentaminen käynnistyy

10/01/2023, 04:25
Jorvin sairaalan uuden osaston rakentaminen käynnistyy
jorvin sairaala
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

SRV valittiin hankkeen kehittäjäksi ja toteuttajaksi.

Rakentaminen Jorvin sairaalan uudessa osastorakennuksessa alkoi valmistelevilla töillä kesällä 2022 ja osaston käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuonna 2026. Uuden osastorakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 50 000 bruttoneliömetriä.

Jorvin sairaalan uuteen viisi kerrosta ja kellarikerroksen sisältävään osastorakennukseen sijoittuu muun muassa uusi pääaula, aikuisten ja lasten vuodeosastot, lasten poliklinikka, synnytysosasto, kuvantamistiloja sekä sairaalakampuksen toimintaa tukevia tiloja.

HUSin strategian mukainen erikoisalojen hoito voidaan toteuttaa. Hyvällä tilojen ja toimintojen suunnittelulla on tarkoitus turvata potilaille korkeatasoinen, laadukas ja turvallinen sekä potilaslähtöinen hoito. Henkilökunnalle suunnitellaan houkutteleva ja motivoiva työympäristö, jossa huomioidaan toiminnan sujuvuus ja turvallinen työympäristö sekä yhteistyötä tukeva kokonaisuus sidosryhmien kanssa. Potilaiden kokemus otetaan mukaan suunnitteluun hankkeen eri vaiheissa muun muassa mallitilatyöskentelyssä.

”Tilojen kehitysvaiheen suunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä SRV:n kanssa BigRoom-toimintamallilla yhteisissä tiloissa Jorvin kampuksella. Tiedonvaihto, vuoropuhelu, ongelmien ratkominen ja suunnittelu onnistuvat hyvin kaikkien asiantuntijaosapuolien ollessa paikan päällä. Myös tulevien tilojen käyttäjien edustajat ovat mukana tuomassa näkemyksensä ja ideansa suunnitelmiin. Päätöksenteko ja sen valmistelu on sujuvaa HUSin edustajien ollessa tiiviisti mukana”, sanoo arkkitehti Tuija Ylä-Rautio HUS Tilakeskuksesta.

Yhteistyö tärkeä

”Lähdemme innolla toteuttamaan hanketta yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kanssa. Meistä on tärkeää toimia yhteistyössä ja kehittää ratkaisuja hankkeen parhaaksi − näin hankkeet toteutuvat erinomaisesti. Hyödynnämme hankkeessa kokemustamme vaativien sairaanhoidon erityistilojen toteutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi Keski-Suomen keskussairaala Nova, TAYS Etupiha Tampereella ja HUSille toteuttamamme Siltasairaala Helsingissä. Jorvin sairaalan leikkaussalit ovat parhaillaan sisävalmistusvaiheessa ja Laakson yhteissairaalan kehitysvaihe on edennyt suunnitelman mukaisesti”, sanoo SRV:n yksikönjohtaja Ossi Inkilä.

Hankkeessa huomioidaan rakennuksen tehokas käyttö suunnittelemalla muuntojoustavat ja monikäyttöiset tilat. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös eri toimintojen läheisyyden tuoma hyöty, jonka tavoitteena on potilasturvallisuuden lisääminen sekä yhteistyön helpottaminen eri toimijoiden kesken. Vuodeosastot suunnitellaan isompiin osastokokonaisuuksiin, jotta mahdollistetaan sairaansijojen joustava käyttö erikoisalojen kesken. Nykyaikaisen sairaalasuunnittelun linjausten mukaisesti vuodeosastoille suunnitellaan pääosin yhden hengen potilashuoneita.

#srv rakennus oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0