Arkkitehtuuri
3 minuutteja luettu

Julkisivuremontti 2021 -kilpailun voitto espoolaiselle maamerkille

27/04/2022, 07:12
Julkisivuremontti 2021 -kilpailun voitto espoolaiselle maamerkille
As Oy Säästökontu Kuva_Sakari_Roysko
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Asunto-osakeyhtiö Säästökonnun julkisivuremontti on ollut kokonaisvaltainen ja vaativa korjaushanke. Viljo Revellin suunnitteleman kerrostalon julkisivuremontissa on erinomaisella tavalla säilytetty Tapiolan keskeisiin maamerkkeihin kuuluvan, vuonna 1959 rakennetun ”taskumattitalon” omaleimainen ilme.
Julkisivumateriaalit on valittu harkiten ja käytetty alkuperäistä materiaalia uudella tavalla. Vaativan kohteen uudet rakenteelliset ratkaisut on suunniteltu perusteellisesti ja toteutettu niitä huolellisesti suunnitelmia työmaalla tarvittaessa vielä hioen.
Taloyhtiöllä on kiinteistöstrategia, johon nyt toteutettu julkisivuremontti pohjautuu, ja ylläpidosta on huolehdittu suunnitelmallisesti. Julkisivukorjaushanke on toteutettu alkuperäisessä aikataulussa ja kustannusarviossa pysyen.

Aktiivinen hallitus vauhditti korjaushanketta

Tamperelaisen As Oy Tammelan Keskuksen julkisivuremontin toteuttaminen on hyvä esimerkki osallistuvasta ja aktiivisesta hallitustyöskentelystä. Korjaushankkeen eri vaihteet on kilpailutettu, taloyhtiö valvonut tarkasti hankkeen etenemistä ja neuvotellut tarvittaessa teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista.
Eri korjausvaihtoehdoista tehtiin käyttöikätarkastelut ja hanke eteni kokonaisuudessaan kokeneen suunnittelutoimiston kanssa, joka on kehittänyt taloyhtiöiden korjaushankkeiden läpiviemiseen oman toimintamallinsa.
70-lukulaisesta kerrostalosta on tullut onnistuneen julkisivukorjauksen ansiosta alueen muista kerrostaloista omaleimaisesti erottuva, julkisivuiltaan kirkastunut ja remontilla energiantehokkuuttaan parantanut kerrostalo.

Arvotalon hienopiirteinen julkisivuremontti

Helsinkiläinen Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45 edustaa toteutukseltaan onnistunutta esimerkkiä 1890-luvulla rakennetun arvotalon julkisivukorjauksesta. Taloyhtiö on voinut tukeutua niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin arvotalojen julkisivujen korjaamisen ammattilaisiin ja yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on sujunut erinomaisesti. Julkisivut on korjattu hienosti alkuperäisen värityksen palauttaen ja julkisivukoristeet taidokkaasti käsityönä korjaten. Materiaali- ja rakenneratkaisuissa on kiinnitetty huomiota pitkäaikaiskestävyyteen. Urakoitsijan toimintamalli asukastiedottamisessa on toiminut hyvin.

Esimerkillisen hyviä julkisivuremontteja

Julkisivuremontti-kilpailuun on suunnattu asunto-osakeyhtiöille, mutta tällä kertaa kilpailuun saivat osallistua myös pääosin asuinkäytössä olevat kiinteistöosakeyhtiöt. Kilpailulla haetaan onnistuneita ja laadukkaasti toteutettuja julkisivuremontteja esimerkiksi niille yhtiöille, joissa julkisivukorjaus on vasta edessäpäin tai hanke valmisteluvaiheessa.
Kilpailussa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeen kokonaisuuteen – päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteutussuunnitteluun, kustannusten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, asukastiedottamiseen ja urakan aikaiseen viestintään sekä energiansäästötavoitteiden huomioimiseen.

“Rakennusten erilaisuus ja moninaisuus on ympäristömme rikkaus. Jokainen rakennus on myös ainutkertainen osa lähiympäristöään, joka viestii olemassaolollaan suunnittelun tasosta, rakennustyön laadusta sekä saamastaan kohtelusta ja ylläpidosta, kuten ehdolla olevissa kilpailuehdotuksissa oli nähtävissä”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

“Rakennukset tulee rakentaa pitkäikäisiksi, kestämään peruskorjaukset ja tarvittaessa myös toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on toimissaan edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista ja korjaamista”, Koivisto painotti.

Kilpailu kahdeksannen kerran

Asunto-osakeyhtiöille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt kahdeksannen kerran. Se on toteutettu yhteistyössä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry:n ja Suomen Messujen kanssa.
Voittajat saavat rahapalkinnon lisäksi kunniakirjan ja seinälaatan kiinnitettäväksi taloyhtiön seinään muistuttamaan hienosta onnistumisesta.

Edellisen kerran Julkisivuremontti -palkinto jaettiin vuonna 2019. Seuraavan kerran kilpailu järjestetään vuonna 2023.
Suomen Messut ja Messusäätiö ovat rahoittaneet kilpailua vuodesta 2010 alkaen. Aikaisempina vuosina Julkisivuremontti-kilpailun voittajat on usein julkistettu Suomen Messujen tapahtumissa. Ensi vuonna järjestetään jälleen Kiinteistö 2023 -messut, jotka pidetään Helsingissä 11.-12.10.2023.

Tuomaristoon kuuluivat Julkisivuyhdistyksen edustajina
  • Toni Pakkala, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, TkT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmu00e4
  • Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, ARK:sto Ky
  • Maritta Koivisto, pu00e4u00e4toimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus ry
  • Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistyksen sihteeri, toimittaja, Viestintu00e4palvelu Kahvimaa Oy seku00e4
  • Arto Krootila, DI, Consitor Oy, AKHA Ry
  • Eino Rantala, TkT, tietokirjailija, Ekosto Oy
  • Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isu00e4nnu00f6intiliitto
  • Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehityspu00e4u00e4llikku00f6, Kiinteistu00f6liitto Uusimaa.
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0