Energia
1 min luettu

Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistynyt

21/06/2022, 14:03
Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistynyt
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Hankealue rajautuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan.
Hankealue sijaitsee Kajaanin länsirajalla, noin 1,5 km Vuolijoen taajaman länsipuolella ja yli 30 km Kajaanin taajaman lounaispuolella. Hankealue rajautuu Pyhännän kunnanrajaan ja luoteisin kulma Siikalatvan kunnanrajaan, ja samalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan.

Enintään 35 tuulivoimalaa

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen pinta-alue on noin 45 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa osayleiskaavoituksen kanssa.
Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 13.6.–12.8.2022 Kajaanin kaupungin, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivuilla. Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivuilla, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) ja Kajaanin pääkirjastossa (Seminaarinkatu 15) niiden aukioloaikoina.

Mielipiteitä ja lausuntoja otetaan vastaan

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon asiatunnus KAIELY/50/2022 mainiten, 12.8.2022 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Käyntiosoite on Kalliokatu 4, Kajaani. Sähköisen lausunnon toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Vuolijoen pankkitalolla (Kajaanintie 2, Vuolijoki) tiistaina 21.6.2022 klo 18 alkaen. Yleisölle tarjotaan mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun hankkeesta vastaavan ja konsultin kanssa tapahtumapaikalla ennen tilaisuutta klo 17–18. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä kautta.

#ilmatar energy oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0