Energia
2 minuutteja luettu

Kangasniemellä halutaan lisätä sähkön toimintavarmuutta

15/03/2023, 05:04
Kangasniemellä halutaan lisätä sähkön toimintavarmuutta
Arkistokuva.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Kangasniemellä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Kangasniemen Hokanniemessä on alkanut kaksivaiheinen, yhteensä neljän miljoonan euron investointi. Ensimmäisessä vaiheessa vanhaa ilmajohtoverkkoa korvataan yhteensä 52 kilometrin matkalla Voutilassa, Pösöniemessä, Levälahdessa, Leppäniemessä, Niinimäessä ja Hokassa.

Helposti vikaantuva, 1960-luvulla metsiin ja pelloille rakennettu vanha ilmajohtoverkko korvataan pääasiassa maakaapelilla.

– Sähköntoimitusvarmuus paranee paljon. Koska alue on heti Kangasniemen taajaman vieressä, pysyvää asutusta on runsaasti, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Mikko Höylä kertoo.

Rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Ville Sepponen arvioi, että neljäsosa pienempien teiden maakaapeliyhteyksistä on jo tehty. Rakentaminen jatkuu kevään koittaessa.

– Työmaa näkyy siellä täällä liikenteeseen, mutta vaikutukset ovat pieniä, Sepponen sanoo.

Kahdenkymmenen kilovoltin maakaapeliverkko valmistuu loppuvuodesta. Pienjänniteverkon rakentaminen jatkuu vielä sen jälkeen.

Hankkeessa on mukana paikallinen Järvi-Suomen Valokuitu Oy, joka rakentaa valokuituverkkoa ja tarjoaa siihen liittyviä palveluita alueen asukkaille. Yhteishankkeella pystytään minimoimaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja jakamaan kaivuiden kustannuksia. Jos kiinnostusta valokuituliittymään löytyy, kannattaa olla yhteydessä valokuitumyyntiin mahdollisimman pian. Näin suunnittelu ja toimitus ehtii vielä saneerauksen yhteyteen.

Hokanniemen työmaan toinen vaihe toteutetaan niemen loppupäässä pääosin vuonna 2024. Tämä osuus rakennetaan ensisijaisesti ilmajohtona.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.

#järvi-suomi #sähkö #toimintavarmuus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0