Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Kätilöopiston jatko tiedetään syksyllä 2023

13/03/2023, 03:54
Kätilöopiston jatko tiedetään syksyllä 2023
Ilmakuva Kätilöopistosta. Kuva: Julius Jansson
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Kätilöopiston kilpailun toiseen vaiheeseen etenevät ehdotukset valittu.

Kätilöopiston kilpailun ensimmäisen vaiheen neljä kilpailuehdotusta olivat alkuvuodesta nähtävänä ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 300 kommenttia tuomariston käytettäväksi.

Kilpailun toisessa vaiheessa suunnittelijoille annetaan ohjeita, joissa tarkennetaan esimerkiksi uuden rakentamisen suhdetta viereiseen puistoalueeseen.

Tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen kolme kilpailuehdotusta:

  • Kumpulan Haikaranpesä (Deas Asset Management, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit, Sweco Finland Oy)
  • N2O (Nrep Oy, Ailecon Oy, Avarrus Arkkitehdit Oy, AOR Arkkitehdit Oy, Sitowise Oy)
  • Pihapiiri (Urbanizator Oy, L Arkkitehdit Oy, Consti Korjausrakentaminen Oy, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Sweco Finland Oy)

Tuomaristo painotti arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua eli sitä, miten suunnitelma sopeutuu ympäröivään rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset nähtäville kesäkuussa

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen tuomaristolta saamansa palautteen perusteella. Toisen vaiheen kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi -palveluun kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Töitä voi kommentoida elokuun loppuun asti.

Kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2023. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Toukokuussa 2022 käynnistynyt kaksivaiheinen Kätilöopiston laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas peruskorjaus- ja rakennusprojekti.

#helsinki #kätilöopisto #kaupunkisuunnittelu #rakentaminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0