Rakentaminen Arkkitehtuuri
1 min luettu

Kaupunginvaltuusto päätti kaavaratkaisuista Myllypuroon sekä Merisatamaan

20/05/2022, 10:03
Kaupunginvaltuusto päätti kaavaratkaisuista Myllypuroon sekä Merisatamaan
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Karhunkaatajan eli Karhukallion asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Myllypuron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Herttoniemen että Myllypuron puolelta. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 2 700 uudelle asukkaalle sekä asumiseen liittyviä kaupallisia ja julkisia palveluita. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan tehokkaan, mutta miellyttävän mittakaavaisen asuinalueen, säilyvän metsäalueen ja monitahoisen liikenneratkaisun kokonaisuus.

Karhunkaatajan alueen nimi on jatkossa Karhukallio.

Mahdollistaa saarten kehittämistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Eiran, Ullanlinnan ja Kaivopuiston edustan vesialuetta koskevan asemakaavamuutoksen. Muutos koskee uimaranta-, lähivirkistys-, vesialueita ja venesatamaa sekä Kaivopuiston venesatamaa eli Eteläistä ja Pohjoista Uunisaarta, Liuskasaarta, Liuskaluotoa ja Sirpalesaarta sekä niiden ympärillä olevaa vesialuetta.

Tavoitteena on mahdollistaa saarten kehittäminen merkittävänä purjehdus- ja virkistyskeskuksena. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan Uunisaarten, Liuskasaaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaaren toimintoja, virkistystä, veneilyä ja kilpapurjehdusta palvelevien uusien rakennusten, aallonmurtajien ja laitureiden tarpeet.

Muutos vaikuttaa erityisesti siten, että yhteydet saarille paranevat ja purjehdukselle sekä virkistykselle osoitetut alueet ovat toimivat.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0