Kiinteistöt
3 minuutteja luettu

Kiinteistöjen sertifiointi käy kuumana

11/05/2023, 03:05
Kiinteistöjen sertifiointi käy kuumana
Asuntoportfolioiden sertifiointimarkkina käy kuumana.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Raksystems on asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointien markkinajohtaja.

Asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointeja on tehty Suomessa yhteensä 140, joista Raksystems Groupin osuus on 105. Yli 70 prosentin osuudellaan Raksystems on tällä hetkellä Suomen johtava BREEAM-In-Use Residential -toimija. Markkinaosuus on myös maailmanlaajuisesti merkittävä.

”Suomi on ollut edelläkävijämaa asuinkiinteistöjen sertifioinneissa jo pidempään, mutta viime vuosi oli erityisen vilkas. Raksystems Groupiin kuuluvien EcoRealin ja Green Building Partnersin toimesta yhteensä toistasataa hanketta on viety läpi pelkästään BREEAM In-Use-sertifiointeina”, Raksystems Suomen maajohtaja Keijo Leppävuori vahvistaa.

”Sirius Capital on yksi niistä sijoittajista, jotka ovat valinneet BREEAM In-Use -sertifioinnin asuinkohteilleen. “Olemme yhtenä toimenpiteenä kiinteistöjen vastuullisuuden lisäämiseksi päättäneet sertifioida kiinteistörahastossamme kaikki kohteet BREEAM In-Use ympäristöluokituksella. Sertifiointiprosessi on toiminut meille työkaluna vaikuttaa kiinteistössä tehtäviin valintoihin niin, että niissä huomioidaan ympäristönäkökulmat entistä kattavammin”, Nina Cainberg Sirius Capitalilta kertoo.

Sertifioitavassa kokonaisuudessa on yli 40 asuntokohdetta. ”Alusta asti oli selvää, että tarvitsemme ammattimaisen toimijan pitämään koko sertifiointiprosessin lankoja käsissään.

Yhteistyö Raksystemsin kanssa on sujunut erinomaisesti, ja tähän mennessä olemme kaikissa sertifioiduissa kohteissa saavuttaneet tavoitetason tai jopa sitä paremman luokitustason”, Cainberg jatkaa.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) In-Use-sertifiointi on tarkoitettu kiinteistön käyttövaiheen työkaluksi, sen ylläpidon jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen.

Iso-Britanniasta lähtöisin oleva luokitusjärjestelmä arvioi kiinteistön vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tarkan kriteeristön avulla ja toimii samalla kolmannen osapuolen varmentamana vastuullisuus- ja laatuleimana.

Sertifioinnilla kustannussäästöjä ja hyvinvointia kiinteistölle

BREEAM-In-Use-sertifiointi osoittaa kiinteistön vastuullisuuden nykytilan, ohjaa kohteen kehittämistä ja tuo mitä todennäköisimmin kustannussäästöjä lisäämällä energiatehokkuutta ja vähentämällä vedenkulutusta.

”Sertifiointien hyödyt ovat selkeitä, sillä niiden yhteydessä tehdään paljon kohteiden vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi sähköautojen latauspaikat, veden vuotohälytyksien lisääminen, vesivirtaamien säädöt kohti pienempiä kulutuksia ja kohteiden biodiversiteetin parantaminen lisäämällä esimerkiksi linnunpönttöjä tai hyönteishotelleja. Käyttäjien tarpeet ja toiveet ovat parannustoimenpiteiden valinnan keskiössä”, Raksystemsin BREEAM In Use Assessor Jonna Tappola kertoo.

Ympäristösertifiointi on myös taloudellinen valinta

Sertifioinnin hankkiminen kiinteistölle on usein osana rahoituksen saamisen vastuullisuuskriteereitä. Kohde voi saada esimerkiksi paremmat rahoituksen ehdot korkean sertifiointitason avulla.

”Sertifioidulla asuntosalkulla on todennäköisemmät mahdollisuudet saada helpommin vihreää rahoitusta. Myös kiinteistön tai kiinteistöportfolion myynnin näkökulmasta sertifiointia pidetään nykyään jo yleisenä, koska se kertoo kohteen ympäristöystävällisyydestä kolmannen osapuolen varmentamana sekä parhaimmillaan lisää kohteen tai portfolion arvoa”, Raksystemsin käyttövaiheen ympäristöluokitusten johtava asiantuntija Anna Huostila täsmentää. ”Koemme, että kolmannen osapuolen varmentama, kansainvälisesti tunnettu sertifikaatti antaa kohteelle ympäristönäkökulmasta tietynlaisen laatuleiman. Yksinomaan sen varaan ei voi tuudittautua, mutta se antaa hyvät lähtökohdat kiinteistön tulevaa ympäristöjohtamista silmällä pitäen”,Cainberg summaa. Yhteistyö jatkuu vielä tulevinakin vuosina, sillä osa kohteista on vielä rakenteilla ja itse auditointi suoritetaan kohteen valmistuttua.

#breeam #hyvinvoiva kiinteistö #kiinteistöt #vastuullisuus #ympäristöluokitus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0