Energia
1 min luettu

Kivihiilen kulutus laski entisestään

27/08/2021, 07:34
Kivihiilen kulutus laski entisestään
Kivihiilen kulutuksen laskeva trendi jatkuu. Kuva: Анатолий Стафичук, Pixabay
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotta kylmemmän talven myötä. Vuoden toisella neljänneksellä kulutus sen sijaan väheni 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, minkä vuoksi vuoden ensimmäisen puoliskon kokonaiskulutus jäi vuodentakaista matalammaksi. Kivihiiltä käytettiin tammi-kesäkuussa sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 0,926 miljoonaa tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 24 petajoulea.

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Yksittäisten tilastovuosien välistä eroa voivat selittää säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä.

Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi useamman vuoden ajalta. Tammi–kesäkuussa kivihiiltä kului 58 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat kesäkuun lopussa 1,6 miljoonaa tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 14 prosenttia pienemmät.

#fossiiliset polttoaineet #kivihiili #lämpö #sähkö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0