Luokittelematon
2 minuutteja luettu

Kokoomus esittää ryhtiliikettä Suomen EU-politiikkaan

10/03/2023, 04:45
Kokoomus esittää ryhtiliikettä Suomen EU-politiikkaan
-Kokoomuksella on tarjota ratkaisut ja keinot, joilla tulevalla vaalikaudella Suomen ääni saadaan paremmin kuuluviin EU:ssa”, sanoo puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kuva Mikko Mäntyniemi.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Toisessa osiossa käsitellään Kokoomuksen visiota Euroopan unionista.

“Hallitus on laiminlyönyt Suomen EU-politiikan vaikuttavuuden kuluneella vaalikaudella. Epäonnistumiset ennakkovaikuttamisessa liittyen esimerkiksi EU:n ennallistamisasetukseen ja metsäpolitiikkaan laajemmin kuvastavat tarvetta Suomen EU-politiikan ryhtiliikkeelle. Kokoomuksella on tarjota ratkaisut ja keinot, joilla tulevalla vaalikaudella Suomen ääni saadaan paremmin kuuluviin EU:ssa”, sanoo puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo. 

Kokoomus esittää ohjelmassaan mm. EU-vaikuttamisen nostamista korkeammalle hallituksen prioriteettilistalla, EU-vaikuttamistyön parempaa resursointia ja virkamiesten vaikuttamistyön tehokkaampaa tukemista. Lisäksi Kokoomus haluaa, että Suomelle tärkeimmät EU-vaikuttamisen kohteet priorisoidaan ennakoivasti ja riittävän nopeasti, kannanmuodostusta vauhditetaan ja että valtioneuvoston tasolle luodaan konkreettinen vuosittainen EU-vaikuttamisstrategia.

“Vaikuttamistyön kehittämisen lisäksi esitämme visiomme Euroopan unionin tulevaisuudesta. Suomi pärjää parhaiten, kun olemme aktiivinen osa länttä ja Eurooppaa. Kokoomukselle EU-jäsenyys on valinta: arvovalinta, taloudellinen valinta, turvallisuusvalinta ja järkivalinta. Haluamme, että EU:n merkitys maailmanpolitiikassa kasvaa, koska tämä parantaa suomalaisten turvallisuutta”, Orpo sanoo.

“Kokoomus haluaa unionilta uudistumista ja vaikuttavuutta. Korostamme unionin uudistumisessa samoja seikkoja kuin mitä haluamme myös Suomelta. Talouskasvua, turvallisuutta, tehokasta energiapolitiikkaa. Vähemmän mikromanageerausta, enemmän markkinataloutta. Enemmän avoimuutta maailmalle, vähemmän valtiontukia. Vähemmän tulonsiirtoja, enemmän vastuuta omasta itsestään”, Orpo jatkaa.

Ohjelman rakenne:

I Suomen ääni kuuluviin EU:ssa                                              

1. Ymmärretään, että EU:ssa Suomi on myös edunvalvoja

2. Priorisoidaan Suomelle tärkeimmät EU-vaikuttamisen kohteet ennakoivasti ja riittävän nopeasti

3. Tiivistetään yhteistyötä samanmielisten liittolaisten kanssa

II Kokoomuksen visio Euroopan unionista                               

1. Mahdollistetaan EU:n menestyminen geopolitiikan ja geotalouden myrskyissä

2. Ukrainan voitto on Euroopan turvallisuuden kohtalonkysymys – vahvistetaan EU:n puolustusyhteistyötä

3. Vauhditetaan talouskasvua kehittämällä sisämarkkinoita ja poistamalla kaupan esteitä                                                                                                                         

4. Tehdään Euroopasta puhtaan energian suurvalta

5. Vahvistetaan jäsenmaiden vastuuta julkisen taloutensa kestävyydestä       

#eu #euroopan unioni #eurooppa-politiikka
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0