Teollisuus
2 minuutteja luettu

Konepajan johtajille sakkorangaistus työturvallisuusrikoksesta

22/09/2021, 09:02
Konepajan johtajille sakkorangaistus työturvallisuusrikoksesta
Satakunnan käräjäoikeus määräsi sakkorangaistuksen konepajan toimitusjohtajalle ja tuotantojohtajalle
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Satakunnan käräjäoikeuden käsiteltävänä oli maanantaina päättyneessä oikeudenkäynnissä kaksi eri tekoa: toukokuussa 2019 tapahtunut työtapaturma sekä myöhemmin vuonna 2020 havaitut työturvallisuuspuutteet yhtiön työstökeskuksissa.

Aluehallintaviraston tiedotteen mukaan toukokuussa tapahtuneessa työtapaturmassa työntekijä hioi käsin hiomapaperilla kappaletta, joka pyöri työstökoneessa. Hionnan aikana työntekijän käsine takertui kiinni hiottavaan kappaleeseen ja hänen kätensä alkoi pyöriä kappaleen mukana.

Työtapaturman työsuojelutarkastuksella havaittiin, että työstökeskuksen turvakytkin oli poistettu käytöstä, jotta vaarallisen työtavan käyttö oli mahdollista. Turvakytkin oli tarkastuksella otettu käyttöön, mutta asiasta annettiin viranomaisohjausta kehotuksen muodossa. Lisäksi itse työtapa todettiin tarkastuksella vaaralliseksi. Työsuojeluviranomainen ilmoitti asian poliisille tutkittavaksi.

Toinen rikos liittyi tarkastajan tekemään havaintoon työsuojelutarkastuksella tammikuussa 2020. Tarkastaja havaitsi, että useasta saman työnantajan työstökeskuksesta oli joko turvakytkin ohitettu tai se oli rikki. Koska samasta asiasta oli aikaisemmin annettu viranomaisohjausta, katsoi työsuojeluviranomainen, että kyse oli tahallisesta työturvallisuuslainsäädännön rikkomisesta, ja tarkastuksen havaintojen perusteella tehtiin toinen ilmoitus poliisille. Käräjäoikeudessa asiat käsiteltiin samassa istunnossa.

Toimitusjohtaja kielsi syytteet

Käräjäoikeudessa tuotantojohtaja myönsi molemmat teot tuottamuksellisina. Toimitusjohtaja sen sijaan kiisti syytteet.

Toimitusjohtajan mukaan hänen tehtäviinsä kuului hallinnollinen ja operatiivinen johtaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vetosi yhtiön vastuumatriisiin. Toimitusjohtajan mukaan hän ei tiennyt turvakytkimien ohittamisesta tai puuttumisesta tai väärän työtavan käytöstä. Lisäksi hän oli kertomansa mukaan pyrkinyt varmistamaan, että rikkinäiset turvakytkimet tulevat korjatuksi. Korjaukset on kuitenkin saatu tehtyä vasta tammikuussa 2020 tehdyn työsuojelutarkastuksen jälkeen.

Käräjäoikeus totesi riidattomiksi seikoiksi, että koneen turvakytkin oli ohitettu ja työntekijän käyttämä työtapa oli vaarallinen. Lisäksi riidatonta oli, että tammikuussa 2020 tehdyllä tarkastuksella oli havaittu rikkinäiset turvakytkimet. Sen sijaan oikeudessa selvitettiin, oliko toimitusjohtaja ollut tietoinen vaarallisen työtavan käytöstä ja koneistuskeskuksien vaara-alueille estävien rajakytkimien puuttumisesta.

Keskeisenä todisteena asiassa oli työsuojelutarkastajan työtapaturman johdosta tekemän työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. Tarkastuskertomuksen mukaan toimitusjohtaja oli tarkastuksella kertonut muun muassa, että vahingoittuneen suorittamalle hiontatyölle oli usein tarve. Tarkastuksella toimitusjohtaja myös kertoi, että hän tiesi työmenetelmän olevan vaarallinen.

Tarkastuskertomuksen ja kuultujen kertomusten perusteella käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli tietoinen vaarallisen työtavan käytöstä eikä ollut puuttunut sen käyttöön. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtajalla oli kokonaisvastuu yhtiön työturvallisuudesta.

#käräjäoikeus #konepaja #satakunnan käräjäoikeus #työtapaturma #työturvallisuusrikos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0