Energia
2 minuutteja luettu

Korsnäsin merituulivoimahanke toisi miljardien verotulot ja vauhdittaisi vihreää siirtymää

17/03/2022, 08:43
Korsnäsin merituulivoimahanke toisi miljardien verotulot ja vauhdittaisi vihreää siirtymää
kuva:Jari Kurvinen
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

– Merituulivoimapuisto lisäisi huomattavasti Suomen vihreän energian tuotantoa kuluvan vuosikymmenen lopussa, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä sanoi Korsnäsin toimiston avajaisissa maanantaina 14.3.2022.

Suomen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Valtion maa- ja merialueiden hallinnoijana Metsähallituksella on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Siksi sen tavoitteena on kasvattaa puhtaan energian tuotantoa, lisätä hiilinieluja ja -varastoja sekä vähentää päästöjä.

Korsnäsin merituulivoimahanke lisäisi toteutuessaan Suomen tuulivoimatuotantoa 5000 GWh vuodessa. Vuoden 2021 lopussa Suomen koko tuulivoimatuotannon määrä oli 8061 GWh. Hanke lisäisi siten merkittävästi Suomen päästöttömän energian tuotantoa kuluvan vuosikymmenen lopulla.

Mittava investointi aluetalouteen

– Korsnäsin hankkeella olisi elinkaarensa aikana merkittäviä taloudellisia vaikutuksia niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Suomeen muodostuisi investoinnin koko elinkaaren aikana suorien ja kerrannaisvaikutusten kautta erittäin paljon uutta liikevaihtoa. Vihreän siirtymän vauhdittaminen on myös oleellinen osa Metsähallituksen strategiaa, Niemelä sanoi.

-Uuteen kysyntään sisältyisi tuulivoimalapuiston käytön aikaisia hankintoja sekä hankkeen arvoketjussa työskentelevien ihmisten kulutusta. Teettämiemme selvitysten mukaan suurhanke ja sen välilliset vaikutukset nostaisivat hankkeen elinkaaren aikaisten investointien määrän noin 2,7 mrd euroon. Investoinnit jakautuvat itse tuulivoimahankkeeseen ja kerrannaisvaikutuksiin muilla toimialoilla, Niemelä kertoo.

Kaikki arvoketjut huomioon ottaen hankkeen luoma kokonaistyövoimatarve Suomessa olisi merkittävä. Työvoiman tarve on suurin rakennusajalta, mutta hanke luo työtä myös kolmen vuosikymmenen tuotantoaikana. Paikalliset kunnat ja valtio saisivat hankkeesta ja sen kerrannaisvaikutuksista veroja runsaat 3 mrd euroa. Aluevesirajan sisäpuolelle rakennettavat merituulivoimapuistot maksavat kiinteistöveronsa sijaintikunnalle ja aluevuokran valtiolle.

Kumppanin valinta meneillään

Metsähallitus hakee parhaillaan sekä kotimaasta että kansainvälisiltä markkinoilta kokenutta kumppania merituulivoimapuiston kehittämiseen ja rakentamiseen. Metsähallitus toimii Korsnäsissä hankekehittäjänä ja jää myöhemmin tuulivoimapuiston merialueen vuokranantajaksi. Alueen omistus säilyy valtiolla. Tuulivoimapuiston kaupallisen tuotannon arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2028.

Metsähallituksen tehtävänä on hallinnoida valtion maa- ja vesialueita. Metsähallituksen toiminnan tuotot tuloutetaan valtion budjettiin.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0