Rakentaminen Koulu
1 min luettu

Koskelan Myrskylänkujalla käynnistyy lastenkodin rakentaminen

22/07/2022, 06:15
Koskelan Myrskylänkujalla käynnistyy lastenkodin rakentaminen
Havainnekuva: Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu pientalovaltainen lähiympäristö mm. jakamalla rakennus kolmeen osaan, värityksellä sekä julkisivun jäsentelyllä. Rakennuksessa on harjakatto, joka on alueella yleinen. Naapureiden toiveet muun muassa värityksestä on pyritty huomioimaan. HIMLA Arkkitehdit Oy.
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Rakentamisen on suunniteltu alkavan heinä−elokuussa 2022, jolloin rakennus valmistuisi loppuvuodesta 2023.
Lastenkotitoiminta on lakisääteistä. Lastenkodin tarjoamat palvelut ovat välttämättömiä, ja niille on jatkuvasti kysyntää Helsingissä. Lastenkodin toimintaa tukee vakiintunut, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö sekä toimiva yhteistyö tuttujen kumppanien, kuten koulun kanssa.
Uusi rakennus on suunniteltu nykyaikaisen toiminnan tarpeisiin. Se on yksi−kaksikerroksinen, harjakattoinen ja puuverhoiltu. Rakennus toteutetaan sisäpihan ympärille u-muotoon.
Työmaavaiheen alussa tontilla tehdään melua aiheuttavia louhintoja, koska tontti on kallioinen. Avokalliota pyritään kuitenkin säilyttämään mahdollisimman koskemattomana tontin luoteiskulmassa ja sisäpihalla. Työmaa tiedottaa lähinaapureita louhinnoista tarvittaessa tarkemmin. Työmaaliikenne tulee kulkemaan pääasiassa Jaalankadun kautta.
Tontilta on purettu vuonna 1971 valmistunut lastenkotirakennus, joka oli kärsinyt laajoista sisäilmaongelmista, ja jonka tilat eivät enää vastanneet nykyaikaisen toiminnan tarpeisiin. Lastenkoti toimii rakentamisen ajan väliaikaisissa tiloissa Kustaankartanossa.
Pääsuunnittelija on arkkitehti (SAFA) Marja Saario HIMLA Arkkitehdit Oy:stä.

#helsingin kaupunki
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0